Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Hệ thống văn bản

Nghị quyết 120/2020/QH14 về phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021 – 2030

Nghị quyết Dân tộc Quốc Hội

Ban hành: 19/6/2020

Hiệu lực:

Ngày đăng: 24/10/2022

Tải về

Kết luận 65-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới

Kết luận Dân tộc Bộ Chính trị

Ban hành: 30/10/2019

Hiệu lực:

Ngày đăng: 24/10/2022

Tải về

Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016

Luật

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực:

Ngày đăng: 24/10/2022

Tải về

Chỉ thị về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Chỉ thị Chính phủ

Ban hành: 13/4/2020

Hiệu lực:

Ngày đăng: 07/10/2022

Tải về

Công văn hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS năm 2022

Công văn Bộ y tế

Ban hành: 22/3/2022

Hiệu lực:

Ngày đăng: 07/10/2022

Tải về

Chỉ thị về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chỉ thị Chính phủ

Ban hành: 25/5/2020

Hiệu lực:

Ngày đăng: 07/10/2022

Tải về

Chỉ thị về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tín dụng đen

Chỉ thị Chính phủ

Ban hành: 25/4/2019

Hiệu lực:

Ngày đăng: 07/10/2022

Tải về

Chỉ thị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Chỉ thị Bộ Chính trị

Ban hành: 16/8/2019

Hiệu lực:

Ngày đăng: 07/10/2022

Tải về

Chỉ thị xây dựng, củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã

Môi trường Chính phủ

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 07/10/2022

Tải về
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 27
  • Tuần: 320
  • Tháng: 418
  • Tổng: 1100200