Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

báo chí cách mạng việt nam

Hệ thống văn bản

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo Công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030

Chỉ thị Ban Chấp hành Trung ương

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 18/12/2023

Tải về

QĐ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện CT 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý

Quyết định Chính phủ

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 18/12/2023

Tải về

Quyết định phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025

Quyết định Chính phủ

Ban hành: 29/3/2023

Hiệu lực: 29/3/2023

Ngày đăng: 21/11/2023

Tải về

NĐ09/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Nghị định Chính phủ

Ban hành: 13/3/2023

Hiệu lực:

Ngày đăng: 04/11/2023

Tải về

Nghị quyết 54/2022/QH15 Thực hiện thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Nghị quyết Quốc Hội

Ban hành: 16/6/2022

Hiệu lực:

Ngày đăng: 04/11/2023

Tải về

Nghị quyết 120/2020/QH14 về phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021 – 2030

Nghị quyết Dân tộc Quốc Hội

Ban hành: 19/6/2020

Hiệu lực:

Ngày đăng: 24/10/2022

Tải về

Kết luận 65-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới

Kết luận Dân tộc Bộ Chính trị

Ban hành: 30/10/2019

Hiệu lực:

Ngày đăng: 24/10/2022

Tải về

Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016

Luật

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực:

Ngày đăng: 24/10/2022

Tải về

Chỉ thị về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Chỉ thị Chính phủ

Ban hành: 13/4/2020

Hiệu lực:

Ngày đăng: 07/10/2022

Tải về
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 4860
  • Tuần: 100000
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200