Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

60 năm lực lượng csnd
Tháng Gia đình
Hệ thống văn bản

Thông tư Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân

Thông tư Bộ Công an

Ban hành: 16/5/2022

Hiệu lực: 30/6/2022

Ngày đăng: 25/05/2022

Tải về

Thông tư liên tịch số 01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch Quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi

Thông tư

Ban hành: 18/2/2022

Hiệu lực:

Ngày đăng: 04/05/2022

Tải về

Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030

Nghị quyết Chính phủ

Ban hành: 15/7/2021

Hiệu lực:

Ngày đăng: 20/04/2022

Tải về

Tiếp tục tặng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em

Nghị quyết Quốc Hội

Ban hành: 19/6/2020

Hiệu lực:

Ngày đăng: 07/04/2022

Tải về

Quyết định Số 1975/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021-2030

Quyết định Môi trường Chính phủ

Ban hành: 24-11-2021

Hiệu lực:

Ngày đăng: 24/02/2022

Tải về

Luật bảo vệ môi trường Số 72/2020/QH14

Luật bảo vệ môi trường Số 72/2020/QH14

Luật Môi trường Quốc Hội

Ban hành: 17/11/2020

Hiệu lực: 1/1/2022

Ngày đăng: 24/02/2022

Tải về

THÔNG TƯ về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong CAND

Thông tư Bộ Công an

Ban hành: 17/1/2022

Hiệu lực: 5/3/2022

Ngày đăng: 18/02/2022

Tải về

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ IX

Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa IX về công tác tôn giáo

Nghị quyết Công tác Đảng Ban Chấp hành Trung ương

Ban hành: 12/3/2003

Hiệu lực:

Ngày đăng: 28/10/2021

Tải về

Nghị định Về Công tác dân tộc

Nghị định Về Công tác dân tộc

Nghị định Chính phủ

Ban hành: 14/1/2011

Hiệu lực: 4/3/2011

Ngày đăng: 28/10/2021

Tải về
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 61
  • Tuần: 534
  • Tháng: 61
  • Tổng: 1100200