Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Trúng tuyển 2021
Tuyển sinh 2021
Văn bản

Nghị đinh 25 về công tác thanh tra

Nghị định về công tác thanh tra

Nghị định Công tác Đảng Chính phủ

Ban hành: 24 -3-2021

Hiệu lực: 20 -5-2021

Ngày đăng: 05/05/2021

Tải về

So-33-CT-TTg

V.v Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 15/10/2020

Tải về

So-52-NQ-TW

Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 08/01/2020

Tải về

So-3304-LDTBXH-BGD

V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 04/12/2019

Tải về

Ke-hoach-Bo-Y-te

Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (kèm theo Công văn số 5930/BYT-UBQG50)

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 28/11/2019

Tải về

08-CT-BYT

Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 21/10/2019

Tải về

582-QD-TTg

Về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 21/10/2019

Tải về

01-QD-BCDTW

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 25/03/2019

Tải về

772-QD-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 25/03/2019

Tải về
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 2
  • Tuần: 99
  • Tháng: 1658
  • Tổng: 1100200