Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Hệ thống văn bản

Huong-dan-921-HD-T48

Hướng dẫn thực hiện luận án tiến sĩ Phần I,II

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 28/06/2016

Tải về

Quy-dinh-thuc-hien-Quy-che-dao-tao-trinh-do-tien-si-cua-Bo-GD-DT

Ban hành kèm theo Quyết định số 934/ QĐ-T48(SĐH) ngày 14/10/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 28/06/2016

Tải về

Quy-dinh-1297-T48

Chương trình phiên họp đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 28/06/2016

Tải về

Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quy-dinh-1297-T48

Chương trình phiên họp đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 28/06/2016

Tải về

Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quy-dinh-866-T48

Chương trình phiên họp xét tuyển nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 28/06/2016

Tải về

Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quy-dinh-866-T48

Tiêu chí và thang điểm đánh giá, phân loại thí sinh dự xét tuyển nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 28/06/2016

Tải về

Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

So-46-2016-ND-CP

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 02/06/2016

Tải về

Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

47-2016-ND-CP

Nghị định mới quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 02/06/2016

Tải về

Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

51-CT-TW

Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 02/04/2016

Tải về

Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 72
  • Tuần: 559
  • Tháng: 168
  • Tổng: 1100200