Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về bảo vệ An ninh quốc gia

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về bảo vệ An ninh quốc gia

21.12.2022

Nhân dịp Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo...

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

18.11.2022

Sáng 17/11/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học "Đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ...

Đấu tranh với hoạt động lợi dụng Internet, mạng xã hội chống phá Đảng, nhà nước ta hiện nay

Đấu tranh với hoạt động lợi dụng Internet, mạng xã hội chống phá Đảng, nhà nước ta hiện nay

08.11.2022

Khoa học công nghệ phát triển tạo chuyển biến tích cực cho nhân loại về mọi mặt, trong đó, phải kể đến sự tiếp cận...

Hội nghị trực tuyến Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Hội nghị trực tuyến Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

28.10.2022

Sáng ngày 28/10/2022, tại địa điểm đào tạo Thành phố Thủ Đức, đại biểu Trường Đại học CSND đã tham dự Hội nghị...

Củng cố vững chắc môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi NQ24

Củng cố vững chắc môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi NQ24

24.10.2022

Sáng 23/10/2022, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng,...

Việt Nam luôn xem trọng vấn đề nhân quyền

Việt Nam luôn xem trọng vấn đề nhân quyền

11.10.2022

Ngày 11/10/2022 tại phiên họp của Đại hội đồng liên hợp quốc khóa 77 tại Mỹ, Việt Nam đã trúng cử vào Hội đồng nhân...

Đồng chí Võ Văn Kiệt với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc

Đồng chí Võ Văn Kiệt với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc

05.10.2022

Với những công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, uy tín lớn trong và ngoài nước, đồng...

Toàn văn phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII

Toàn văn phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII

04.10.2022

Sáng 03/10/2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội....

Bảo vệ an ninh biển, đảo trước mối đe doạ  An ninh phi truyền thống trong giai đoạn hiện nay

Bảo vệ an ninh biển, đảo trước mối đe doạ An ninh phi truyền thống trong giai đoạn hiện nay

08.09.2022

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng công tác bảo vệ an ninh biển trước sự tác động ảnh hưởng của an ninh phi...
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 15
  • Tuần: 205
  • Tháng: 15
  • Tổng: 1100200