Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi

06.02.2024

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu...

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Lực lượng CAND “Chỉ biết còn Đảng thì còn mình

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Lực lượng CAND “Chỉ biết còn Đảng thì còn mình"

22.12.2023

Lực lượng Công an nhân dân vinh dự được giao trọng trách bảo vệ Đảng. Trong đó bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Phát triển tổ chức cơ sở đảng với vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với ND

Phát triển tổ chức cơ sở đảng với vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với ND

22.11.2023

Khái niệm tổ chức cơ sở đảng được gọi chung cho tất cả Đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở tùy thuộc vào số lượng...

Phát huy vai trò của công tác tư tưởng trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Phát huy vai trò của công tác tư tưởng trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

10.11.2023

Đây là kết quả của bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng ta về quốc phòng an ninh, đối tác đối tượng,...

Hoạt động giảng dạy các môn pháp luật gắn liền với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hoạt động giảng dạy các môn pháp luật gắn liền với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

19.09.2023

Hơn bao giờ hết, bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa cơ bản, lâu dài, đồng thời là yêu cầu...

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 về xây dựng lực lượng CAND của Bộ Chính trị

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 về xây dựng lực lượng CAND của Bộ Chính trị

21.03.2023

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Quyết định số 90 của Ban Bí thư, đồng chí Trương...

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số

16.03.2023

Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay đối diện nhiều...

Nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên CAND góp phần phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên CAND góp phần phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

17.02.2023

Từ Đại hội XI, Đảng ta đã chỉ ra những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tình trạng...

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về bảo vệ An ninh quốc gia

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về bảo vệ An ninh quốc gia

21.12.2022

Nhân dịp Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo...
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 7
  • Tuần: 104
  • Tháng: 2495
  • Tổng: 1100200