Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

báo chí cách mạng việt nam

Nghiên cứu - Trao đổi

Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

18.07.2024

Kế thừa những thành tựu, bài học kinh nghiệm lãnh đạo văn hóa trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất...

Bước phát triển trong quy định của Đảng về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

Bước phát triển trong quy định của Đảng về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

15.07.2024

Ngay sau khi Quy định số 144-QĐ/TW về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới” (Quy định...

Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

10.07.2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn...

Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường số

Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường số

09.07.2024

Công nghệ thông tin phát triển cộng với việc toàn cầu hóa và những bất cập trong quản lý trang mạng xã hội đã khiến...

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

09.07.2024

Đạo đức cách mạng là gốc, là phẩm chất nền tảng của cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Sức có...

Tăng cường dân chủ xã hội chủ nghĩa - căn cốt để thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Tăng cường dân chủ xã hội chủ nghĩa - căn cốt để thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

09.07.2024

Xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) là hai nhiệm vụ chiến...

Trường Đại học CSND tăng cường quán triệt, thực hiện quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Trường Đại học CSND tăng cường quán triệt, thực hiện quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

08.07.2024

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát...

Không bắt buộc đổi căn cước công dân gắn chíp thành thẻ căn cước

Không bắt buộc đổi căn cước công dân gắn chíp thành thẻ căn cước

07.07.2024

Luật Căn cước quy định rõ, thẻ CCCD đã được cấp trước ngày 1-7-2024 sẽ có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được...

Một số điểm mới quan trọng của Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Một số điểm mới quan trọng của Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

03.07.2024

So với Luật BHXH 2014, Luật BHXH (sửa đổi) có nhiều thay đổi hướng tới các mục tiêu lớn như: mở rộng đối tượng tham...
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 4017
  • Tuần: 100000
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200