Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Trúng tuyển 2021
Tuyển sinh 2021
Các mặt công tác

Nhận diện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên

Nhận diện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên

12.10.2021

Việc nhận diện các biểu hiện cụ thể của “tiêu cực” là không đơn giản, nhưng có thể khái quát lại, biểu hiện rõ...

55 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”: chân lý bất hủ, giá trị thời

55 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”: chân lý bất hủ, giá trị thời

18.07.2021

Cách đây 55 năm, ngày 17/7/1966, giữa lúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược đang diễn ra hết sức quyết liệt,...

Vun đắp hệ giá trị gia đình Việt Nam hiện nay

Vun đắp hệ giá trị gia đình Việt Nam hiện nay

14.07.2021

Gia đình là một thiết chế văn hóa - xã hội đặc biệt, nơi sản sinh, nuôi dưỡng và hình thành nhân cách con người. Trải...

Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới

Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới

11.07.2021

Kể từ ca nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện vào năm 1990, tính đến nay Việt Nam đã trải qua hơn 30 năm ứng phó với...

Đề cao trách nhiệm nêu gương và tự giác nêu gương

Đề cao trách nhiệm nêu gương và tự giác nêu gương

01.07.2021

Quán triệt, triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về ”Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày...

Thực hành dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật kỷ cương của Đảng

Thực hành dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật kỷ cương của Đảng

26.06.2021

Thực hành dân chủ tức là phải làm một cách thuần thục, thường xuyên, trở thành chế độ, nền nếp trong sinh hoạt và...

Tư duy mới về An ninh quốc gia trong tình hình mới

Tư duy mới về An ninh quốc gia trong tình hình mới

16.06.2021

Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế, cần phải có quan...

Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thấm sâu vào đời sống xã hội

Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thấm sâu vào đời sống xã hội

12.06.2021

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo...

Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

11.06.2021

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng...
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 1
  • Tuần: 98
  • Tháng: 1657
  • Tổng: 1100200