Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Quản lý đào tạo

Trang thông tin về những đóng góp mới của Luận án NCS Hồ Văn Sang

Trang thông tin về những đóng góp mới của Luận án NCS Hồ Văn Sang

30.05.2024

Luận án đã bổ sung, phát triển lý luận về phòng ngừa tội phạm do người chấp hành xong án phạt tù thực hiện theo chức...

Trang thông tin về những đóng góp mới của Luận án NCS Lê Quốc Phương

Trang thông tin về những đóng góp mới của Luận án NCS Lê Quốc Phương

16.02.2024

Luận án là công trình nghiên cứu hệ thống, toàn diện và khoa học về công tác sưu tra phục vụ phòng, chống tội phạm của...

Trang thông tin về những đóng góp mới của Luận án NCS Nguyễn Thanh Dũng

Trang thông tin về những đóng góp mới của Luận án NCS Nguyễn Thanh Dũng

01.11.2023

Luận án đã góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về hoạt động điều tra các vụ án dâm ô đối với người...

Trang thông tin về những đóng góp mới của Luận án NCS Tạ Văn To

Trang thông tin về những đóng góp mới của Luận án NCS Tạ Văn To

30.10.2023

Luận án đã góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra tội phạm vi phạm...

Trang thông tin về những đóng góp mới của Luận án NCS Nguyễn Đình Nhựt

Trang thông tin về những đóng góp mới của Luận án NCS Nguyễn Đình Nhựt

15.09.2023

Từ kết quả nghiên cứu, luận án góp phần bổ sung, phát triển lý luận về công tác sưu tra phục vụ phòng ngừa tội phạm...

Trang thông tin về những đóng góp mới của Luận án NCS Lê Thanh Hồng

Trang thông tin về những đóng góp mới của Luận án NCS Lê Thanh Hồng

15.09.2023

Kết quả nghiên cứu trên của luận án cung cấp các luận cứ khoa học về điều tra tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng...

Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án NCS Nguyễn Thanh Trường

Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án NCS Nguyễn Thanh Trường

15.09.2023

Kết quả nghiên cứu trên của luận án cung cấp các luận cứ khoa học về hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân...

Trang thông tin về những đóng góp mới của Luận án NCS Nguyễn Tấn Luật

Trang thông tin về những đóng góp mới của Luận án NCS Nguyễn Tấn Luật

16.06.2023

Kết quả nghiên cứu trên của luận án cung cấp các luận cứ khoa học về xây dựng, sử dụng đặc tình trong phòng, chống...

Bế giảng Khóa D3T – Khánh Hòa

Bế giảng Khóa D3T – Khánh Hòa

21.12.2022

Sáng nay, tại Hội Trường Công an tỉnh Khánh Hòa, Trường Đại học CSND đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Lễ bế...
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 4061
  • Tuần: 27765
  • Tháng: 97290
  • Tổng: 1100200