Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Trang thông tin về những đóng góp mới của Luận án NCS Lê Quốc Phương

Ngày đăng: 16.02.2024

TRANG THÔNG TIN 

VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài luận án: Công tác sưu tra phục vụ phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố phía Nam.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; Mã số: 9380105                             

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Quốc Phương; Khóa 7 – Năm 2019

Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: PGS.TS Lê Văn Thiệu

Hướng dẫn 2: PGS.TS Phan Ngọc Sơn

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

  1. Về lý luận

Luận án là công trình nghiên cứu hệ thống, toàn diện và khoa học về công tác sưu tra phục vụ phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát kinh tế (CSKT). Trên phương diện lý luận, luận án bổ sung, làm rõ hơn về công tác sưu tra của lực lượng CSKT; luận giải có căn cứ khoa học, đưa ra những kiến nghị, đề xuất góp phần hoàn thiện các cơ sở pháp lý về công tác sưu tra của lực lượng CSKT.

Với kết quả nghiên cứu trên, luận án bổ sung và phát triển hệ thống lý luận về công tác sưu tra phục vụ phòng, chống tội phạm của lực lượng CSKT.

  1. Về thực tiễn

Luận án đã phân tích, làm rõ tình hình có liên quan và thực trạng công tác sưu tra phục vụ phòng, chống tội phạm của lực lượng CSKT Công an các tỉnh, thành phố phí Nam, bao gồm:

Tổ chức lực lượng CSKT Công an các tỉnh, thành phố phía Nam tiến hành công tác sưu tra phục vụ phòng, chống tội phạm kinh tế; công tác chuẩn bị và lập kế hoạch tiến hành công tác sưu tra; tiến hành thu thập, xác minh thông tin tài liệu và mở hồ sơ đối tượng sưu tra; tổ chức xét duyệt, sắp xếp danh mục, hệ loại, phân loại và mở hồ sơ đăng ký quản lý đối tượng sưu tra; công tác quản lý xử lý đối tượng sưu tra; chuyển loại, thanh loại và kết thúc hồ sơ đối tượng sưu tra; sưu tra theo hệ loại đối tượng, địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và quan hệ phối hợp của lực lượng CSKT trong công tác sưu tra và kết quả sưu tra phục vụ phòng, chống tội phạm của lực lượng CSKT Công an các tỉnh, thành phố phía Nam. Qua đó, luận án đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong công tác này của lực lượng CSKT Công an các tỉnh, thành phố phía Nam và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế đó. Đây chính là cơ sở thực tiễn để luận án nghiên cứu tìm ra các giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác sưu tra phục vụ phòng, chống tội phạm của lực lượng CSKT Công an các tỉnh, thành phố phía Nam thời gian tới.

  1. Về dự báo và giải pháp

Luận án đã đưa ra dự báo những vấn đề có liên quan đến công tác này và đề xuất 6 giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác sưu tra phục vụ phòng, chống tội phạm của lực lượng CSKT Công an các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian tới.

Đây là những giải pháp có cơ sở khoa học, bám sát kết quả nghiên cứu của luận án. Những giải pháp này khi được áp dụng đồng bộ vào thực tiến sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác sưu tra phục vụ phòng, chống tội phạm của CSKT Công an các tỉnh, thành phố phía Nam./.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 75
  • Tuần: 749
  • Tháng: 1332
  • Tổng: 1100200