Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

132 năn ngày sinh hcm
Tra cứu điểm thi

 Nhập số báo danh (cả phần chữ và phần số. Ví dụ: CSSL4.001) hoặc nhập tên (họ tên đầy đủ. Ví dụ: Lê Văn A)

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 30
  • Tuần: 510
  • Tháng: 1939
  • Tổng: 1100200