Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

báo chí cách mạng việt nam

Trang thông tin về những đóng góp mới của Luận án NCS Nguyễn Thanh Dũng

Ngày đăng: 01.11.2023

TRANG THÔNG TIN

VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài luận án: “Điều tra các vụ án dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Mã số: 9.38.01.05

Tên tác giả: Nguyễn Thanh Dũng; Khóa 6 - Năm 2016;

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trịnh Văn Thanh

Tên cơ sở đào tạo: Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

1. Về lý luận

Luận án là công trình nghiên cứu hệ thống, toàn diện và khoa học về hoạt động điều tra các vụ án dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo chức năng của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT). Trên phương diện lý luận, luận án đã làm rõ quy định của pháp luật về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi; Khái niệm, đặc điểm, thẩm quyền, những vấn đề phải chứng minh trong điều tra vụ án dâm ô đối với người dưới 16 tuổi; tổ chức và tiến hành hoạt động điều tra, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quan hệ phối hợp lực lượng trong điều tra vụ án dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Với kết quả nghiên cứu trên, luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về hoạt động điều tra các vụ án dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo chức năng của Cơ quan CSĐT.

2. Về thực tiễn

Luận án khảo sát, phân tích làm rõ tình hình, đặc điểm của tội phạm dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, khảo sát làm rõ đặc điểm hình sự của tội này, bao gồm: Đặc điểm về phương thức, thủ đoạn gây án; Đặc điểm về địa điểm và thời gian gây án; Đặc điểm về người phạm tội và đặc điểm người bị hại ...Đặc biệt, luận án phân tích làm rõ thực trạng tổ chức lực lượng và làm rõ thực trạng hoạt động điều tra các vụ án dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo chức năng của Cơ quan CSĐT. Trên cơ sở khảo sát thực trạng, luận án đã rút ra được những ưu điểm, chỉ ra được những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong hoạt động điều tra các vụ án dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo chức năng của Cơ quan CSĐT.

3. Về dự báo và giải pháp

Luận án đã dự báo tình hình tội phạm và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt điều tra các vụ án dâm ô đối với người dưới 16 tuổi trong thời gian tới, đưa ra 6 giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra các vụ án dâm ô đối với người dưới 16 tuổi trong thời gian tới. Đây là những giải pháp có cơ sở khoa học, bám sát kết quả nghiên cứu của luận án. Những giải pháp này khi được áp dụng đồng bộ vào thực tiễn sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác hoạt điều tra các vụ án dâm ô của Cơ quan CSĐT trong thời gian tới./.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 5353
  • Tuần: 100000
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200