Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Trang thông tin về những đóng góp mới của Luận án NCS Hồ Văn Sang

Ngày đăng: 30.05.2024

 
 

TRANG THÔNG TIN 

VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài luận án: “Phòng ngừa tội phạm do người chấp hành xong án phạt tù thực hiện theo chức năng của Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn Đông Nam Bộ”.

Ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm                    Mã số: 9380105

Tên nghiên cứu sinh: Hồ Văn Sang, Khóa đào tạo: NCS10 - năm 2021.

Người hướng dẫn khoa học:

HD1. PGS TS Phạm Văn Minh.

HD2. TS Ngô Phan Nhân.

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

1. Về mặt lý luận, học thuật

- Trên cơ sở chọn lọc, phân tích các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến phòng ngừa tội phạm do người chấp hành xong án phạt tù thực hiện theo chức năng của Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn Đông Nam Bộ, luận án đã đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu và xác định những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu của luận án.

- Luận án đã bổ sung, phát triển lý luận về phòng ngừa tội phạm do người chấp hành xong án phạt tù thực hiện theo chức năng của Công an xã, phường, thị trấn, làm phong phú thêm tri thức về phòng ngừa tội phạm. Cụ thể: Xây dựng khái niệm, chỉ ra đặc điểm, làm rõ cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quan hệ phối hợp trong phòng ngừa tội phạm do người chấp hành xong án phạt tù thực hiện theo chức năng của Công an xã, phường, thị trấn.

2. Về mặt thực tiễn

Luận án đã khảo sát, đánh giá khách quan, khoa học về tình hình, đặc điểm có liên quan và thực trạng phòng ngừa tội phạm do người chấp hành xong án phạt tù thực hiện theo chức năng của Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn Đông Nam Bộ từ năm 2014 đến hết năm 2023. Tiến hành đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong phòng ngừa tội phạm do người chấp hành xong án phạt tù thực hiện theo chức năng của Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn Đông Nam Bộ.

      3. Về dự báo và giải pháp

Luận án đã đưa ra dự báo tình hình tội phạm do người chấp hành xong án phạt tù thực hiện và những yếu tố tác động đến hoạt động phòng ngừa tội phạm. Đồng thời, đề xuất hệ thống các giải pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm do người chấp hành xong án phạt tù thực hiện theo chức năng của Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn Đông Nam Bộ trong thời gian tới./.

 

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 18237
  • Tuần: 64804
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200