Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của công tác tư tưởng trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Phát huy vai trò của công tác tư tưởng trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

10.11.2023

Đây là kết quả của bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng ta về quốc phòng an ninh, đối tác đối tượng,...

Hoạt động giảng dạy các môn pháp luật gắn liền với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hoạt động giảng dạy các môn pháp luật gắn liền với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

19.09.2023

Hơn bao giờ hết, bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa cơ bản, lâu dài, đồng thời là yêu cầu...

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 về xây dựng lực lượng CAND của Bộ Chính trị

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 về xây dựng lực lượng CAND của Bộ Chính trị

21.03.2023

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Quyết định số 90 của Ban Bí thư, đồng chí Trương...

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số

16.03.2023

Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay đối diện nhiều...

Nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên CAND góp phần phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên CAND góp phần phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

17.02.2023

Từ Đại hội XI, Đảng ta đã chỉ ra những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tình trạng...

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về bảo vệ An ninh quốc gia

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về bảo vệ An ninh quốc gia

21.12.2022

Nhân dịp Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo...

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

18.11.2022

Sáng 17/11/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học "Đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ...

Đấu tranh với hoạt động lợi dụng Internet, mạng xã hội chống phá Đảng, nhà nước ta hiện nay

Đấu tranh với hoạt động lợi dụng Internet, mạng xã hội chống phá Đảng, nhà nước ta hiện nay

08.11.2022

Khoa học công nghệ phát triển tạo chuyển biến tích cực cho nhân loại về mọi mặt, trong đó, phải kể đến sự tiếp cận...

Hội nghị trực tuyến Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Hội nghị trực tuyến Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

28.10.2022

Sáng ngày 28/10/2022, tại địa điểm đào tạo Thành phố Thủ Đức, đại biểu Trường Đại học CSND đã tham dự Hội nghị...
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 17176
  • Tuần: 63743
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200