Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Hệ thống văn bản

09-2017-ND-CP

Nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 28/03/2017

Tải về

55-QD-TW

Quy định của Bộ chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 16/01/2017

Tải về

21-CT-TW

Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 16/01/2017

Tải về

140-2016-ND-CP

Nghị định về Lệ phí trước bạ

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 25/12/2016

Tải về

155-2016-ND-CP

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 25/12/2016

Tải về

43-2016-TT-BCA

Thông tư quy định biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 01/12/2016

Tải về

40-2016-TT-BCA

Thông tư quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 01/12/2016

Tải về

Quy-dinh-Thuc-hien-phan-bien-doc-lap-luan-an-tien-si-tai-Truong-Dai-hoc-Canh-sat-nhan-dan

Ban hành theo Quyết định số: 1770/QĐ-T48 ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 28/06/2016

Tải về

Huong-dan-921-HD-T48

Hướng dẫn thực hiện luận án tiến sĩ - Phần III

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 28/06/2016

Tải về
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 77
  • Tuần: 564
  • Tháng: 173
  • Tổng: 1100200