Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Hệ thống văn bản

Chỉ thị về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tín dụng đen

Chỉ thị Chính phủ

Ban hành: 25/4/2019

Hiệu lực:

Ngày đăng: 07/10/2022

Tải về

Chỉ thị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Chỉ thị Bộ Chính trị

Ban hành: 16/8/2019

Hiệu lực:

Ngày đăng: 07/10/2022

Tải về

Chỉ thị xây dựng, củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã

Môi trường Chính phủ

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 07/10/2022

Tải về

Thông tư quy định về ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của CAND

Thông tư Môi trường Bộ Công an

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 07/10/2022

Tải về

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phòng chống thiên tai

Môi trường Ban Chấp hành Trung ương

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 07/10/2022

Tải về

Nghị quyết Số 76/NQ-CP về phòng chống thiên tai

Nghị quyết Môi trường Chính phủ

Ban hành: 18/6/2018

Hiệu lực:

Ngày đăng: 07/10/2022

Tải về

Thông tư Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân

Thông tư Bộ Công an

Ban hành: 16/5/2022

Hiệu lực: 30/6/2022

Ngày đăng: 25/05/2022

Tải về

Thông tư liên tịch số 01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch Quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi

Thông tư

Ban hành: 18/2/2022

Hiệu lực:

Ngày đăng: 04/05/2022

Tải về

Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030

Nghị quyết Chính phủ

Ban hành: 15/7/2021

Hiệu lực:

Ngày đăng: 20/04/2022

Tải về
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 73
  • Tuần: 560
  • Tháng: 169
  • Tổng: 1100200