Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Hệ thống văn bản

So-3304-LDTBXH-BGD

V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 04/12/2019

Tải về

Ke-hoach-Bo-Y-te

Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (kèm theo Công văn số 5930/BYT-UBQG50)

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 28/11/2019

Tải về

08-CT-BYT

Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 21/10/2019

Tải về

582-QD-TTg

Về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 21/10/2019

Tải về

01-QD-BCDTW

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 25/03/2019

Tải về

772-QD-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 25/03/2019

Tải về

491-QD-TTg

Quyết định phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất răn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 23/10/2018

Tải về

1250-QD-TTg

Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nghị định Công tác Đảng Bộ Công an

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 23/10/2018

Tải về

582-QD-TTg

Quyết định về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 23/10/2018

Tải về
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 73
  • Tuần: 560
  • Tháng: 169
  • Tổng: 1100200