Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Hệ thống văn bản

25-CT-TTg

CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 23/10/2018

Tải về

991-BGDDT-QLCL

Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 20/03/2018

Tải về

So-430-QD-BCA-V19

Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2018

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 16/03/2018

Tải về

So-304-T48

V/v khảo sát chất lượng đào tạo của Nhà trường

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 16/03/2018

Tải về

13-2017-QH14

Luật Cảnh vệ

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 14/12/2017

Tải về

Chi-thi-so-13-CT-TW

Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 14/11/2017

Tải về

Thong-tu-49-2017-TT-BCA

Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 14/11/2017

Tải về

Chi-thi-so-14-CT-TW

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 14/11/2017

Tải về

1884-QyD-T48

Quy định về văn hóa ứng xử của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Trường Đại học CSND

Ban hành:

Hiệu lực:

Ngày đăng: 26/10/2017

Tải về
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 77
  • Tuần: 564
  • Tháng: 173
  • Tổng: 1100200