Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

báo chí cách mạng việt nam

Nghiên cứu - Trao đổi

Những điểm mới của luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 về vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu

Những điểm mới của luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 về vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu

26.10.2021

Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022....

Kỳ tích Đường Hồ Chí Minh trên biển - Giá trị lịch sử và hiện thực

Kỳ tích Đường Hồ Chí Minh trên biển - Giá trị lịch sử và hiện thực

25.10.2021

Hơn bao giờ hết, các giá trị và bài học của việc mở con đường huyền thoại - Đường Hồ Chí Minh trên biển, đặc biệt...

Quan điểm, chủ trương mới về phát triển văn hóa con người trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Quan điểm, chủ trương mới về phát triển văn hóa con người trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

23.10.2021

Đại hội XIII của Đảng đã quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong 5 năm (2021-2025);...

Đường Hồ Chí Minh trên biển - bài học cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Đường Hồ Chí Minh trên biển - bài học cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

22.10.2021

Sau Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, với âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, đế quốc Mỹ và bè lũ tay...

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2021: Lợi ích của bảo vệ môi trường

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2021: Lợi ích của bảo vệ môi trường

22.10.2021

Thực hiện những biện pháp bảo vệ môi trường Xanh - Sạch - Đẹp đem lại rất nhiều lợi ích cho nhân loại.

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022

21.10.2021

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, lần đầu tiên xác định cộng...

Quyết tử cùng những con tàu

Quyết tử cùng những con tàu

21.10.2021

Quyết định mở tuyến đường giao thông quân sự đặc biệt - Đường Hồ Chí Minh trên bộ và Đường Hồ Chí Minh trên biển...

Đường Hồ Chí Minh trên biển – Bản hùng ca bất diệt

Đường Hồ Chí Minh trên biển – Bản hùng ca bất diệt

21.10.2021

Đường Hồ Chí Minh trên biển là bản hùng ca bất diệt, hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trên mặt trận vận...
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 14799
  • Tuần: 32541
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200