Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

báo chí cách mạng việt nam

Nghiên cứu - Trao đổi

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm

29.11.2021

Nhiệm vụ hàng đầu dược đề ra trong Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị là nâng...

Giữ vững an ninh quốc gia, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến

Giữ vững an ninh quốc gia, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến

23.11.2021

Nhân dịp Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại...

Những người phải kê khai, công khai tài sản, thu nhập hằng năm

Những người phải kê khai, công khai tài sản, thu nhập hằng năm

22.11.2021

Ngày 30/10/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức...

Tăng thẩm quyền Công an xã trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm – Những vấn đề cần chú ý

Tăng thẩm quyền Công an xã trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm – Những vấn đề cần chú ý

14.11.2021

Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung phân tích cơ sở, nội dung Bổ sung trách nhiệm cho Công an xã trong việc kiểm...

Phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

Phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

14.11.2021

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến...

Giảng dạy Pháp luật góp phần xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Giảng dạy Pháp luật góp phần xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

07.11.2021

Với phương châm "Trách nhiệm cụ thể, chương trình, kế hoạch cụ thể; làm việc cụ thể, kết quả cụ thể, thi đua cụ...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2021

02.11.2021

Giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ; sửa đổi quy định điều kiện nuôi, trồng các loài động...

Văn hóa - điều kiện quan trọng để phát triển bền vững

Văn hóa - điều kiện quan trọng để phát triển bền vững

28.10.2021

Hội nghị Trung ương 9 khoá XI xác định: “Văn hoá phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”. Việc...

Những điểm mới của luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 về vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu

Những điểm mới của luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 về vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu

26.10.2021

Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022....
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 564
  • Tuần: 65144
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200