Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Giáo dục - Đào tạo

Chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh vào các trường CAND năm 2022

Chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh vào các trường CAND năm 2022

06.04.2022

Ngày 17/02/2022 Bộ Trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 1127/QĐ-BCA về ban hành chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các...

Khai giảng khóa Bồi dưỡng chức danh Phó trưởng phòng và tương đương khối Cảnh sát mở tại T05

Khai giảng khóa Bồi dưỡng chức danh Phó trưởng phòng và tương đương khối Cảnh sát mở tại T05

04.04.2022

Sáng nay, tại địa điểm đào tạo số 2, phường Linh Tây, Thành phố Thủ Đức, Trường Đại học CSND tổ chức khai giảng...

Trao đổi về giảng dạy - học tâp trực tuyến môn tiếng Anh tại Trường Đại học CSND

Trao đổi về giảng dạy - học tâp trực tuyến môn tiếng Anh tại Trường Đại học CSND

03.04.2022

Bài viết chia sẻ một số thuận lợi, khó khăn cũng như đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động giảng dạy...

Bế giảng Khóa D2T - Quảng Nam

Bế giảng Khóa D2T - Quảng Nam

01.04.2022

Chiều ngày 1/4/2022, tại Hội Trường Công an tỉnh Quảng Nam, Trường Đại học CSND đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức...

Giải pháp dạy tiếng Anh cho các lớp hệ VLVH quân số đông tại Trường Đại học CSND

Giải pháp dạy tiếng Anh cho các lớp hệ VLVH quân số đông tại Trường Đại học CSND

21.03.2022

Hiện nay, tại Trường Đại học CSND, các lớp thuộc hệ VLVH học môn tiếng Anh đều có sĩ số đông (hầu hết có khoảng...

Cải tiến, nâng cao hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Cải tiến, nâng cao hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại trường Đại học Cảnh sát nhân dân

14.03.2022

Trường Đại học CSND nói riêng và các trường trong CAND nói chung đang triển khai tự đánh giá và thực hiện kiến nghị của...

Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu dạy, học đáp ứng chuẩn đầu ra và ngành nghề đào tạo

Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu dạy, học đáp ứng chuẩn đầu ra và ngành nghề đào tạo

13.02.2022

Chương trình dạy và học Tiếng Anh cùng các tài liệu dạy học do Trường Đại học CSND biên soạn, đáp ứng chuẩn đầu...
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 5657
  • Tuần: 5657
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200