Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Thông báo điểm thi và nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh thạc sĩ, LTTC-ĐH C10, VLVH K02

Ngày đăng: 27.12.2022

Căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân;

Căn cứ Hướng dẫn 07/HD-BCA ngày 04/4/2022 của Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2022;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1789/QĐ-T05 ngày 22/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học CSND);

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ đại học cho cán bộ Công an nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-T05 ngày 29/8/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học CSND);

Căn cứ kết quả điểm thi kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ mở tại T05, tuyển sinh đại học vừa làm vừa học mở tại K02; tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học mở tại C10 năm 2022;

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học CSND thông báo như sau:

1. Kết quả điểm thi

Điểm thi được công bố trên website, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ: https://dhcsnd.edu.vn/tra-diem-thi

2. Thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo và lệ phí phúc khảo

- Thời gian: Từ ngày 27/12/2022 đến hết ngày 03/01/2023;

- Địa điểm: Phòng 411-C, Trường Đại học CSND (Số 36, Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh);

- Lệ phí: 50.000 đồng/môn;

- Mẫu đơn xin phúc khảo: Tai ve

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo bài thi, Nhà trường sẽ thông báo kết quả trên website và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Mọi vấn đề chưa rõ, thí sinh có thể liên hệ Bộ phận tuyển sinh Trường Đại học CSND qua số điện thoại: 0984142555, email: tuyensinh@dhcsnd.edu.vn.

 Trân trọng thông báo./.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 5663
  • Tuần: 100000
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200