Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

báo chí cách mạng việt nam

Công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào năm học 2023 - 2024

Ngày đăng: 09.11.2023

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an về công tác tuyển sinh, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã báo cáo và được phê duyệt của Cục Đào tạo - Bộ Công an về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào năm học 2023 - 2024 như sau:

1. Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ: Mỗi môn thi đều đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

2. Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học cho cán bộ có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên: Mỗi môn thi đều đạt trên 1,0 điểm (theo thang điểm 10) và điểm xét tuyển đạt từ 10,0 điểm trở lên.

3. Tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ cao đẳng, trung cấp với trình độ đại học và tuyển sinh đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học: Mỗi môn thi đều đạt trên 1,0 điểm (theo thang điểm 10) và điểm xét tuyển đạt từ 15,0 điểm trở lên.

Trường Đại học CSND thông báo để các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện theo quy định./.

Tin liên quan
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 4786
  • Tuần: 100000
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200