Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác công an

Ngày đăng: 09.12.2021

Nhân dịp Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác công an”. Trang thông tin điện tử trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bộ trưởng. 

 

 


 

Các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong CAND đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về nguy cơ suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nghiêm túc “tự soi”, “tự sửa”; coi đó là trách nhiệm, danh dự của cán bộ, đảng viên CAND. Tổ chức bộ máy của Bộ Công an tiếp tục được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ được bố trí, sắp xếp, kiện toàn theo khung tiêu chí, tiêu chuẩn tăng cường cho đơn vị trực tiếp chiến đấu, cấp cơ sở với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; hoàn thành bố trí hơn 48.000 cán bộ Công an chính quy tại 8.576/8.576 xã, thị trấn trên toàn quốc. 

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định, cơ chế chính sách trên các lĩnh vực công tác được rà soát, bổ sung từng bước hoàn thiện. Công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. Cán bộ vi phạm, sai phạm, kể cả cán bộ lãnh đạo chỉ huy, cán bộ cấp cao đều bị xử lý nghiêm minh. Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; chủ động giữ vững bên trong; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu chống phá Đảng, Nhà nước; điều tra, làm rõ nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.  

 

Chủ động, khoa học, có sự phối hợp chặt chẽ trong nắm, đánh giá tình hình cán bộ, đảng viên và tổ chức thực hiện các chủ trương chỉ đạo về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nắm, dự báo, đánh giá sát, đúng tình hình xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; thực hiện các nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo của đảng; các quy định mới về những điều đảng viên không được làm, giải quyết các vấn đề phức tạp trong nội bộ, đơn thư khiếu nại, tố cáo... để sớm tham mưu, phục vụ hiệu quả các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Chủ động nhận diện, dự báo các yếu tố tác động, âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, số cơ hội chính trị đối với sự lãnh đạo của Đảng; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các mặt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ nội bộ, hệ thống tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Kiên quyết bảo vệ, giữ vững cơ chế, thể chế xác lập vai trò và sự lãnh đạo của Đảng; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa, xử lý nghiêm những hoạt động chống Đảng, Nhà nước. 

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng với phương châm: “Sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó và không có vùng cấm”; “kỷ luật một vài người để cứu muôn người”. Tích cực phòng ngừa, kịp thời phát hiện, tổ chức điều tra hiệu quả các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo theo đúng tinh thần “thượng tôn pháp luật”, đúng người, đúng tội; không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan tư pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác điều tra và xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng, triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước. Chủ động rà soát, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phòng ngừa tội phạm tham nhũng, kinh tế một cách căn cơ, bài bản, chiến lược. Tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy nhanh ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự, dẫn độ tội phạm và thu hồi tài sản giữa Việt Nam với các nước trên thế giới. 

 

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Thực hiện hiệu quả, kịp thời công tác thi đua, khen thưởng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật… để kịp thời ngăn chặn, xử lý, tinh lọc đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ bốn cấp Công an trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

 

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an

 

Nguồn: bocongan.gov.vn

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 6490
  • Tuần: 100001
  • Tháng: 100001
  • Tổng: 1100201