Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Thông báo tuyển sinh văn bằng hai chính quy tuyển mới năm 2022

Ngày đăng: 20.09.2022

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo đến Công an các đơn vị, địa phương; các học viện, trường đại học ngoài ngành Công an về việc tuyển sinh năm 2022 như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ sở đào tạo

- Tiếng Việt: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

- Tiếng Anh: People’s Police University.

2. Mã trường

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân có mã trường: CSS.

3. Địa chỉ các trụ sở

- Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm đào tạo số 2: 179A Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm đào tạo số 3: 71 Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử và địa chỉ mail

- Địa chỉ trang thông tin điện tử: https://dhcsnd.edu.vn

- Địa chỉ mail: tuyensinh@dhcsnd.edu.vn

5. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh

TT

Họ và tên

Số điện thoại

1

Trung tá Lê Quý Long

0982.178.278

2

Trung tá Ngô Đức Thắng

0984.142.555

3

Thiếu tá Nguyễn Minh Tiến

0978.656.333

4

Đại úy Hồ Văn Sang

0907.589.606

6. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được phân công, bố trí công tác tại Công an các đơn vị, địa phương theo quy định.

7. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo

Đường link công khai danh mục ngành được phép đào tạo trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: https://dhcsnd.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2022

8. Điều kiện bảo đảm chất lượng

Đường link công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: https://dhcsnd.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2022

9. Đường link công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: https://dhcsnd.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2022

II. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TUYỂN SINH NĂM 2022

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh

- Đối tượng: Cán bộ công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ban, ngành; công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.

- Điều kiện:

Người đăng ký dự tuyển ngoài bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học hình thức chính quy, do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp bằng, xếp hạng bằng từ loại khá trở lên (không tuyển sinh đối tượng trình độ liên thông đại học: Liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên). Sinh viên năm cuối các trường đại học được đăng ký dự tuyển, đến ngày xét tuyển của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân phải có bằng tốt nghiệp đại học. Đối với sinh viên chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học, khi nộp hồ sơ dự tuyển.

Lưu ý: Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; nếu văn bằng tốt nghiệp đại học đã được cấp không ghi rõ xếp loại (khá, giỏi, xuất sắc), thì xác định xếp loại bằng tốt nghiệp đại học theo điểm trung bình tích lũy các năm học đại học (Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học), như sau: Theo thang điểm 4 (từ 3,6 đến 4,0: Xuất sắc; từ 3,2 đến cận 3,6: Giỏi; từ 2,5 đến cận 3,2: Khá); theo thang điểm 10 (từ 9,0 đến 10: Xuất sắc; từ 8,0 đến cận 9,0: Giỏi; từ 7,0 đến cận 8,0: Khá).

- Độ tuổi: Người dự tuyển có tuổi đời không quá 30 tuổi (được xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi, kể cả các trường hợp đăng ký xét tuyển thẳng).

- Tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe: Áp dụng như đối với tuyển sinh (tuyển mới) học sinh phổ thông vào các trường Công an nhân dân năm 2022 theo Hướng dẫn số 07/HD-BCA ngày 04/4/2022 của Bộ Công an hướng dẫn tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2022. Trong đó, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên. Các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về thị lực.

- Lĩnh vực đào tạo: Theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh.

2. Phạm vi tuyển sinh

Theo quy định về phân vùng tuyển sinh của Bộ Công an, phạm vi tuyển sinh của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân được xác định trong khu vực phía Nam (tthành phố Đà Nẵng trở vào).

3. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên theo các phương thức cụ thể sau đây:

3.1. Phương thức 1 (xét tuyển thẳng)

- Điều kiện dự tuyển: Thí sinh đạt một trong các điều kiện dưới đây:

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 7.0 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên).

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (theo khung tham chiếu về ngoại ngữ, đối chiếu với khung chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh) còn thời hạn tính đến ngày 01/9/2022, thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về Công an địa phương trước ngày 01/11/2022.

- Xét tuyển:

Căn cứ chỉ tiêu được giao, số lượng hồ sơ xét tuyển do Công an địa phương nộp về, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức xét tuyển. Trường hợp nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu được giao thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, xét tuyển thí sinh tốt nghiệp loại xuất sắc trước, sau đó xét tuyển thí sinh tốt nghiệp loại giỏi (hoặc loại khá đối với ngành Công nghệ thông tin).

+ Thứ hai, trong trường hợp thí sinh tốt nghiệp cùng loại xuất sắc, giỏi, khá thì ưu tiên thí sinh đạt điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cao hơn theo tham chiếu quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

+ Thứ ba, xét thí sinh có kết quả học tập ở bậc đại học cao hơn, trường hợp không cùng hệ điểm thì quy về thang điểm 4 để xét tuyển (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh).

3.2. Phương thức 2 (thi tuyển)

- Điều kiện dự tuyển: Thí sinh đăng ký dự tuyển nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân không quy định về lĩnh vực đào tạo, ngành đào tạo của thí sinh.

Lưu ý: Thí sinh dự tuyển Phương thức 1 được phép đăng ký dự tuyển Phương thức 2 phù hợp với lĩnh vực, ngành đào tạo.

- Môn thi, thời gian làm bài, hình thức thi:

+ Tổ chức thi tuyển các môn thi bao gồm: Triết học Mác - Lênin (môn 1); Lý luận nhà nước và pháp luật (môn 2).

+ Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

+  Hình thức thi: Tự luận.

- Xét tuyển và cách thức tính điểm thi:

Điểm tuyển sinh là tổng điểm của 02 môn thi cộng với điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an, được quy về thang điểm 20 làm tròn đến 02 chữ số thập phân. Công thức tính điểm như sau:

ĐTS = M1+ M2 + ĐT x 2/3, trong đó:

+ ĐTS: Điểm tuyển sinh;

+ M1, M2: Điểm 02 môn thi (Môn 1 và Môn 2);

+ ĐT: Điểm ưu tiên.

Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng một mức điểm tuyển sinh, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 02 môn thi làm tròn đến 02 chữ số thập phân (không tính điểm ưu tiên), lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

+ Thứ hai, xét thí sinh có điểm Môn 1 cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

+ Thứ ba, xét thí sinh có kết quả học tập ở bậc đại học quy về thang điểm 4, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông báo tuyển sinh).

Trường hợp thí sinh có các tiêu chí phụ bằng nhau, nếu xét hết sẽ vượt chỉ tiêu được giao, khi thẩm định phương án điểm, X02 trao đổi với X01 báo cáo lãnh đạo Bộ quyết định.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

TT

Phương thức tuyển sinh

Nhóm ngành

Tổng

Nam

Nữ

1

Phương thức 1

Nghiệp vụ Cảnh sát

56

50

6

2

Phương thức 2

Nghiệp vụ Cảnh sát

129

116

13

Tổng

185

166

19

- Trường hợp số thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng vượt so với chỉ tiêu được giao, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân sẽ đề xuất bổ sung chỉ tiêu để tiếp tục thực hiện xét tuyển.

- Trường hợp chỉ tiêu Phương thức 1 chưa thực hiện hết thì chuyển sang chỉ tiêu Phương thức 2 theo từng ngành, từng đối tượng. Trường hợp không tuyển đủ chỉ tiêu nữ thì số chỉ tiêu còn lại chuyển sang chỉ tiêu nam.

5. Ngưỡng đầu vào

Đối với phương thức thi tuyển: Ngưỡng đầu vào phải đạt tối thiểu từ 5,0 điểm trở lên/môn thi, tính theo thang điểm 10.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển

- Mã trường: CSS.

- Mã ngành: 7860100.

- Thời gian đào tạo: 02 năm (không tính thời gian huấn luyện đầu khóa).

7. Tổ chức tuyển sinh

7.1. Tuyên truyền về công tác tuyển sinh

- Tổ chức công khai các nội dung: Quy định về chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển, phương thức tuyển sinh, ngành, chuyên ngành đào tạo, môn thi tuyển sinh, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, thủ tục hồ sơ; thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, thời gian thi tuyển, xét tuyển, địa điểm thi tuyển, xét tuyển, thời gian chiêu sinh, nhập học, thông tin cán bộ tuyển sinh, các nội dung khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Bộ Công an.

- Phối hợp với các học viện, trường đại học, Công an các đơn vị, địa phương trong tuyên truyền về công tác tuyển sinh; kịp thời giải đáp những thắc mắc của Công an các đơn vị, địa phương và thí sinh trong tổ chức tuyển sinh.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày ban hành thông báo đến khi hoàn thành công tác tuyển sinh.

7.2. Tổ chức sơ tuyển

- Nội dung thực hiện: Xem chi tiết tại Đề án số 2760/ĐA-T05 ngày 14/9/2022 của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân về việc tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2022 tại đường link: https://dhcsnd.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-dhcq-doi-voi-cong-dan-co-bang-tn-trinh-do-dh-tro-len-nam-2022.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Công an các địa phương (trước ngày 24/10/2022).

7.3. Tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu đăng ký dự tuyển

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu thí sinh đăng ký dự tuyển từ Công an các đơn vị, địa phương.

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

+ Công văn cử dự tuyển;

+ Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của Bộ Công an);

+ Phiếu đăng ký tuyển sinh trình độ đại học Công an nhân dân (theo mẫu của Bộ Công an);

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; bằng tốt nghiệp đại học cùng bảng điểm; bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có); giấy khai sinh; giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên theo quy định.

+ Đối với thí sinh dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, bổ sung các giấy tờ: Bản sao các quyết định về xét lương, nâng bậc lương, bản sao sổ bảo hiểm xã hội, xác nhận lý lịch của cơ quan, đơn vị.

+ Tài liệu khác có liên quan.

- Thời gian, địa điểm: Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 01/11/2022 tại phòng 411 nhà C, Trụ sở chính (qua cán bộ tuyển sinh thuộc Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng nâng cao, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: Trung tá Lê Quý Long hoặc Đại úy Hồ Văn Sang).

7.4. Tổ chức xét tuyển Phương thức 1

- Căn cứ hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh và quy định của Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân sẽ tổ chức xét tuyển đối với thí sinh đăng ký Phương thức 1.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 07/11/2022.

7.5. Tổ chức ôn thi và thi tuyển

- Tổ chức ôn thi:

+ Nội dung ôn thi: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức ôn thi gồm 02 môn: Triết học Mác - Lênin và Lý luận nhà nước và pháp luật.

+ Đăng ký ôn thi: Thí sinh có nhu cầu ôn thi đăng ký ôn thi qua Công an địa phương sơ tuyển. Công an các địa phương gửi danh sách đăng ký ôn thi về Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trước ngày 18/10/2022 (qua cán bộ tuyển sinh: Thiếu tá Nguyễn Minh Tiến).

+ Thời gian, địa điểm ôn thi: Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 06/11/2022 tại Địa điểm đào tạo số 2, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Thí sinh tập trung làm thủ tục ôn thi tại Hội trường A vào lúc 08h00 ngày 24/10/2022.

- Tổ chức thi tuyển:

+ Thời gian thi tuyển:

 

Ngày

Buổi

Bài thi/Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

26/11/2022

SÁNG

08h00: Họp Ban Coi thi.

09h00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

27/11/2022

SÁNG

Triết học Mác - Lênin

180 phút

07h25

07h30

CHIỀU

Lý luận nhà nước

và pháp luật

180 phút

13h25

13h30

28/11/2022

Dự phòng

 

 

+ Địa điểm thi tuyển: Địa điểm đào tạo số 2, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

7.6. Tổ chức chấm thi, xét tuyển Phương thức 2

Thực hiện theo quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

7.7. Tổ chức chiêu sinh, nhập học

- Căn cứ vào kết quả phê duyệt của Bộ Công an đối với phương án xét tuyển của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Nhà trường ban hành thông báo gửi Công an các đơn vị, địa phương có thí sinh trúng tuyển để thông báo cho thí sinh biết và hoàn thiện các tài liệu, thủ tục có liên quan để nhập học cho thí sinh theo quy định.

- Hồ sơ nhập học gồm:

+ Đơn xin tình nguyện vào ngành Công an;

+ Bản lý lịch tự khai có xác nhận theo quy định;

+ Bản thẩm tra lý lịch;

+ Giấy chứng nhận sơ tuyển;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc phiếu khám sức khỏe;

+ Xác nhận nơi thường trú;

+ Bản chính bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm; bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có);

+ Biên bản xét duyệt của Công an đơn vị, địa phương;

+ Giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh;

+ Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn, Đảng;

+ Giấy báo nhập học;

+ Các tài liệu khác có liên quan.

7.8. Phân ngành, chuyên ngành đào tạo

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thực hiện phân ngành, chuyên ngành đào tạo đối với thí sinh trúng tuyển theo quy định của Bộ Công an, hướng dẫn của Cục Tổ chức cán bộ.

8. Chính sách trong tuyển sinh

- Điểm ưu tiên trong tuyển sinh:

+ Các đối tượng ưu tiên theo quy định về đối tượng chính sách ưu tiên tại Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

+ Thí sinh có chứng chỉ tương đương IELTS (Academic) đạt từ 6.5 trở lên: Được cộng 01 điểm; đạt từ 6.0 trở lên: Được cộng 0,5 điểm.

+ Thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an được cộng 1,0 điểm.

+ Trường hợp thí sinh có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được hưởng diện ưu tiên cao nhất.

- Về thực hiện chế độ chính sách và phân công công tác đối với học viên:

+ Sau khi nhập học, học viên được hưởng phụ cấp và các chế độ, chính sách như học viên là học sinh phổ thông trúng tuyển học năm thứ 4 tại các trường Công an nhân dân; việc quản lý và xử lý kỷ luật đối với học viên thực hiện như học viên là học sinh phổ thông.

+ Sau khi học viên tốt nghiệp sẽ được xem xét, phong cấp bậc hàm Trung úy (nếu không vi phạm bị xử lý kỷ luật) và phân công công tác theo Kế hoạch của Bộ (ưu tiên cho các đơn vị thiếu biên chế và có nhu cầu sử dụng số học viên này sau khi đào tạo). Đối với học viên đạt kết quả học tập xuất sắc sẽ được xem xét, thăng cấp bậc hàm trước niên hạn theo quy định.

Đối với đối tượng tham gia dự tuyển gồm: Công chức, viên chức nhà nước, sĩ quan quân đội, người có bằng tiến sĩ... trúng tuyển, sau khi học viên tốt nghiệp sẽ áp dụng việc xếp lương, phong hàm như theo quy định về tuyển chọn cán bộ có trình độ Tiến sĩ, xếp lương, phong hàm như đối với cán bộ chuyển ngành, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính quy đổi tương ứng với cấp bậc hàm.

+ Về việc phân công công tác đối với học viên tốt nghiệp: Căn cứ nhu cầu bố trí cán bộ của Công an các đơn vị, địa phương tại thời điểm học viên tốt nghiệp sẽ đề xuất phân công công tác, bố trí phù hợp với trình độ đã được đào tạo của văn bằng 1 (đào tạo tại trường ngoài ngành) và văn bằng 2 (đào tạo tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân). Học viên đào tạo văn bằng 2 đạt danh hiệu “Học viên giỏi”, “Học viên xuất sắc” toàn khóa học (hoặc học viên đào tạo văn bằng 2 đạt loại khá, nhưng văn bằng 2 đạt loại giỏi, xuất sắc) được xem xét phân công công tác theo nguyện vọng cá nhân, ưu tiên về địa phương nơi sơ tuyển để tạo nguồn cán bộ cho Công an địa phương.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Thí sinh đăng ký dự tuyển phải nộp lệ phí xét tuyển/thi tuyển theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

10. Học phí: Sinh viên trúng tuyển được miễn học phí theo quy định của Bộ Công an.

III. PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đề nghị Công an các đơn vị, địa phương; các học viện, trường đại học ngoài ngành Công an phối hợp, hỗ trợ Nhà trường thực hiện một số nội dung cụ thể sau đây:

1. Công an các đơn vị, địa phương: Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về công tác tuyển sinh; tổ chức sơ tuyển; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh  hoàn thiện hồ sơ dự tuyển; nộp hồ sơ, dữ liệu dự tuyển, danh sách thí sinh đăng ký ôn thi theo thời hạn quy định; thu và nộp lệ phí dự tuyển về Trường Đại học Cảnh sát nhân dân; tổ chức chiêu sinh, nhập học đối với thí sinh trúng tuyển và thực hiện các vấn đề khác có liên quan đến công tác tuyển sinh.

2. Các học viện, trường đại học ngoài ngành Công an: Hỗ trợ Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trong thông tin, tuyên truyền rộng rãi các quy định về tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2022 để những trường hợp đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định được đăng ký dự tuyển./.

PHỤ LỤC 1: Download file

PHỤ LỤC 2: Download file

Tin liên quan
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 6376
  • Tuần: 100000
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200