Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Ban giám hiệu Nhà trường qua các thời kỳ

Ngày đăng: 20.04.2021

1. Đồng chí Đại tá Bùi Hoán (đã từ trần)

Hiệu trưởng trường HSQ CSND II............................. 1976-1982

2. Đồng chí Đại tá Đào Văn Tấn  (đã từ trần)

Phó hiệu trưởng trường HSQ CSND II....................... 1976-1977

3. Đồng chí Thượng tá Huỳnh Phước (đã từ trần)

Phó hiệu trưởng trường HSQ CSND II....................... 1977-1980

4. Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hoá (đã từ trần)

Phó hiệu trưởng trường HSQ CSND II....................... 1977-1986

5. Đồng chí Võ Tánh Nhân (đã từ trần)

Quyền Hiệu trưởng trường HSQ CSND II .................. 1982-1984

6. Đồng chí Đại tá Trần Hạnh (đã từ trần)

Phó hiệu trưởng trường HSQ CSND II;

Phó hiệu trưởng trường CÐ CSND II;

Phó hiệu trưởng trường ĐH CSND (cơ sở phía Nam)… 1981-1992

7. Đồng chí Đại tá Trần Văn Thành (đã từ trần)

Phó hiệu trưởng trường Hạ sỹ quan CSND II;

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân II........................... 1982-1989

8. Đồng chí Đại tá Đồng Quang Khao (đã từ trần)

Hiệu trưởng trường Cao đẳng CSND II...................... 1984-1988

9. Đồng chí Đại tá, TS Đặng Văn Huệ

Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II;

Phó hiệu trưởng trường ĐH CSND II (cơ sở phía Nam);

Phó phân hiệu trưởng Phân hiệu ĐH CSND;

Phân hiệu trưởng Phân hiệu ĐH CSND...................... 1988-3/2002

10. Đồng chí Đại tá Huỳnh Tấn (Tuấn) Thành (đã từ trần)

Phó hiệu trưởng trường CĐ CSND II;

Phó hiệu trưởng trường ĐH CSND (cơ sở phía Nam);

Phó phân hiệu trưởng Phân hiệu ĐH CSND................ 1988-1997

11. Đồng chí Đại tá Bùi Đăng Thìn (đã từ trần)

Phó hiệu trưởng trường ĐH CSND phụ trách cơ sở phía Nam;

Phân hiệu trưởng Phân hiệu ĐH CSND...................... 1991-1997

12. Đồng chí Đại tá Phan Hồng Tam

Phó phân hiệu trưởng Phân hiệu ĐH CSND;

Phó phân hiệu trưởng Phân hiệu HV CSND;

Phó hiệu trưởng trường ĐH CSND ........................... 1995 đến 2008

13. Đồng chí Đại tá, ThS Đào Xuân Thắng

Phó phân hiệu trưởng Phân hiệu ĐH CSND;

Phó phân hiệu trưởng Phân hiệu HV CSND;

Phó hiệu trưởng trường ĐH CSND............................ 1999 đến 3/2012

14. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Hồng Cử

Phó Giám đốc HV CSND;

Phân hiệu trưởng Phân hiệu HV CSND;

Hiệu trưởng trường ĐH CSND................................... 4/2002 đến 12/2013

15. Đồng chí Đại tá, TS Vũ Anh Sơn

Phó hiệu trưởng trường ĐH CSND............................ 2003 đến 3/2015

16. Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Trịnh Văn Thanh

Phó hiệu trưởng Trường ĐH CSND............................ 2005 đến 12/2013

Hiệu trưởng Trường ĐH CSND.................................. 12/2013 đến 10/2018

17. Đồng chí Đại tá, TS Phạm Đình Sỹ

Phó hiệu trưởng Trường ĐH CSND............................ 2009 đến 7/2017

18. Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Huy Liêm

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH CSND........................... 2011 đến 11/2017

19. Đồng chí Đại tá, PGS.TS Trần Quang Thông

Phó hiệu trưởng Trường ĐH CSND........................... 2012 đến 4/2017

20. Đồng chí Đại tá, PGS.TS Vương Văn Hùng

Phó hiệu trưởng Trường ĐH CSND........................... 2014 đến 9/2020

21. Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Trần Thành Hưng

Phó hiệu trưởng Trường ĐH CSND........................... 2015 đến 10/2018

Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH CSND............ 10/2018 đến 12/2019

Hiệu trưởng Trường ĐH CSND................................. 12/2019 đến 12/2020

Hiệu trưởng Trường ĐH CSND................................. 3/2021 đến nay

22. Đồng chí Đại tá, TS Đặng Văn Tám

Phó hiệu trưởng Trường ĐH CSND........................... 4/2017 đến nay

23. Đồng chí Đại tá, PGS.TS Nguyễn Giang Nam

Phó hiệu trưởng Trường ĐH CSND........................... 4/2020 đến nay

24. Đồng chí Đại tá, PGS.TS Nguyễn Thành Phúc

Phó hiệu trưởng Trường ĐH CSND........................... 4/2020 đến nay

25. Đồng chí Đại tá, PGS.TS Võ Quốc Công

Phó hiệu trưởng Trường ĐH CSND........................... 12/2020 đến nay

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 3843
  • Tuần: 27547
  • Tháng: 97072
  • Tổng: 1100200