Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Thông báo hình thức, nội dung thi phương thức 2 trong tuyển sinh văn bằng hai chính quy tuyển mới năm 2024

Ngày đăng: 08.04.2024

Căn cứ Thông báo số 20/TB-BCA-X02 ngày 04/4/2024 của Bộ Công an về phương án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo hình thức, nội dung thi phương thức 2 năm 2024 như sau:

1. Hình thức thi

Thi tự luận, thời gian thi 150 phút.

2. Nội dung thi

- Đề thi gồm 02 phần:

+ Phần tự luận 1 (chiếm 30% tổng điểm bài thi theo thang điểm 100): Thí sinh trình bày, đánh giá, phân tích về một trong các vấn đề chính trị hoặc kinh tế hoặc văn hóa - xã hội theo chủ đề đưa ra, nhằm đánh giá khả năng nắm bắt, tái hiện thông tin đã được tiếp nhận trong quá trình học tập, thu thập từ cuộc sống, tra cứu, tìm hiểu của thí sinh về chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội. Từ đó, đánh giá về thái độ chính trị, khả năng phân tích, phán đoán sự vật, hiện tượng trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của thí sinh.

+ Phần tự luận 2 (chiếm 70% tổng điểm bài thi theo thang điểm 100): Thí sinh được lựa chọn 01 trong 04 môn thi sau đây để đăng ký dự thi: (1) Toán cao cấp; (2) Kinh tế học vĩ mô; (3) Triết học; (4) Lý luận nhà nước và pháp luật.

- Đề thi được thiết kế để đánh giá khả năng nhận biết, tổng hợp, phân tích, vận dụng của thí sinh.

 

Trên đây là thông báo hình thức, nội dung thi phương thức 2 trong tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2024. Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện theo quy định./.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 7556
  • Tuần: 100000
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200