Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Danh sách nhà giáo được đề cử “Nhà giáo tiêu biểu của năm” năm học 2022 – 2023

Ngày đăng: 28.07.2023

       Thực hiện Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT, ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”; Công văn số 1220/X02-P3, ngày 20/4/2023 của Cục Đào tạo về việc bình chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2023, Ban Giám hiệu Trường Đại học CSND đã ban hành Hướng dẫn số 1591/HD-T05, ngày 24/5/2023 về việc lập hồ sơ đề nghị bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm” năm học 2022 2023 để tổ chức bình chọn tại Trường.

Kết quả bình chọn: Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Diều – Giảng viên, Khoa Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn có bình chọn cao nhất (đạt tỷ lệ 56,4% cán bộ, giảng viên trong thuộc 26 đơn vị).

Thông tin nhà giáo được Trường Đại học CSND đề cử “Nhà giáo tiêu biểu của năm” năm học 2022 2023 như sau:

 

STT

Cấp bậc,

họ và tên

Đơn vị

Tóm tắt thành tích

  1.  

Thiếu tá

Nguyễn Văn Diều

Khoa Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn

- Có phẩm chất chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; lối sống giản dị, mẫu mực, được đồng nghiệp, người học tín nhiệm; chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Là tấm gương điển hình, đạt thành tích tiêu biểu, sáng tạo trong năm học, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực, hiệu quả trong đơn vị.

- Đánh giá chất lượng cán bộ xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được đơn vị đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

- Tham gia Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp Trường và đạt giải Nhì.

- Giờ chuẩn giảng dạy đạt 1.685/191GC (vượt 782%), giờ NCKH đạt 100% theo quy định.

- Được tặng 12 Giấy khen.

- Tham gia 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

- Chủ biên biên soạn 01 tài liệu dạy học, 05 ngân hàng câu hỏi thi; tham gia biên soạn 01 tài liệu dạy học.

- Tác giả chính 03 bài báo khoa học, đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước, 03 tham luận, 01 tham luận đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường.

- Thành tích khác:

+ Tham gia Hội thi QSVT cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND lần thứ II, năm 2023 do BCA tổ chức.

+ Hướng dẫn 02 học viên nghiên cứu đề tài khoa học, 02 học viên nghiên cứu chuyên đề khoa học đều nghiệm thu đạt giải Ba.

 

Tin liên quan
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 17185
  • Tuần: 63752
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200