Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Thông báo lịch thi chứng chỉ Công nghệ Thông tin cơ bản

Ngày đăng: 12.09.2023

Ngày 14/9/2023, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tổ chức thi cấp chứng chỉ Công nghệ Thông tin cơ bản cho học viên các lớp tại Trụ sở chính – Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch cụ thể như sau:

- Thời gian và địa điểm:

+ Phòng 1, 2: Từ 17h30 đến 19h30 - Hội trường N6 – 101, N6- 203.

Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân – Số 179A Kha Vạn Cân – phường Linh Tây – TP. Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề nghị các học viên có mặt đầy đủ và trước thời gian thi 15’ để làm thủ tục dự thi.

Tin liên quan
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 5187
  • Tuần: 5187
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200