Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Công bố điểm thi, nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh VB2 chính quy tuyển mới (Đợt thi T6/2023)

Ngày đăng: 30.06.2023

Căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân;

Căn cứ Hướng dẫn 07/HD-BCA ngày 04/4/2022 của Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2022;

Hướng dẫn số 695/HD-X02-P2 ngày 16/3/2023 của Cục Đào tạo về tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân;

Căn cứ kết quả điểm thi kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên (đợt tuyển sinh tháng 6/2023);

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học CSND thông báo như sau:

1. Kết quả điểm thi

Điểm thi được công bố trên website, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ: https://dhcsnd.edu.vn/tra-diem-thi

2. Hình thức, thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo và lệ phí phúc khảo

- Hình thức: Nộp trực tiếp (Không nhận qua đường bưu điện);

- Thời gian: Từ 09 giờ 00 ngày 30/6/2023 đến 09 giờ 00 ngày 07/07/2023;

- Địa điểm: Phòng 411-C, Trường Đại học CSND (Số 36, Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh);

- Lệ phí: 50.000 đồng/môn thi;

- Mẫu đơn xin phúc khảo đăng tải tại website: download tại đây.

Mọi vấn đề chưa rõ, thí sinh có thể liên hệ Bộ phận tuyển sinh Trường Đại học CSND qua số điện thoại: 0984142555, email: tuyensinh@dhcsnd.edu.vn.

 Trân trọng thông báo./.

Tin liên quan
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 6901
  • Tuần: 100000
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200