Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch HCM

Ngày đăng: 03.03.2023

 

I. Giai đoạn 1948-1975

1. Ngay từ năm 1948, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn gay go, quyết liệt, phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đã gắn với phong trào thi đua ái quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, góp phần tạo khí thế sục sôi, tinh thần nhiệt huyết, ý chí kiên cường để lực lượng Công an cùng Quân độivà Nhân dân cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ.

Các số báo của Nha Công an Trung ương đăng bức thư của Bác Hồ và nêu định hướng cơ bản về việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy để các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ Công an quán triệt, thực hiện. Ở vùng tự do, lực lượng Công an hưởng ứng phong trào bằng các hình thức như: Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, quán triệt nội dung bức thư; mở lớp chỉnh huấn, tổ chức tuyên thệ trung thành với Tổ quốc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy. Tháng 5/1948, Công an Thanh Hoá mở lớp chỉnh huấn tại Rừng Thông (huyện Đông Sơn) nơi Bác Hồ đã về thăm để tổ chức học tập. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ được chia thành 6 khu trại, với ý nghĩa tương ứng với Sáu điều Bác dạy, mỗi khu trại đều có panô ghi Sáu điều dạy của Bác để hàng ngày cán bộ, chiến sĩ học tập và tự nguyện, tự giác làm theo. Năm 1951, Sở Công an Nam Bộ biên soạn, xuất bản sách “Sáu lời dạy của Hồ Chủ tịch” để cán bộ, chiến sĩ học tập, quán triệt thực hiện phù hợp với tình hình, nhiệm vụ công tác của đơn vị.

Hưởng ứng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, lực lượng CAND đã đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, phát huy truyền thống yêu nước đập tan âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ, diệt ác, phá tề; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các tổ chức phản động, các cơ quan tình báo, gián điệp đế quốc; bảo vệ bí mật an toàn cơ quan đầu não, căn cứ địa kháng chiến và các chiến dịch quân sự trọng yếu. Ngày 27/9/1950, Tổ điệp báo A13 (thuộc Ty Điệp báo, Nha Công an Trung ương) đã mưu trí, dũng cảm đánh đắm Thông báo hạm Amiô Đanhvin (chiếc Thông báo hạm lớn nhất của Pháp ở Đông Dương lúc đó) ở vùng biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, tiêu diệt hơn 200 sỹ quan, thủy thủ và binh lính Pháp. Chiến công vang dội đó, cùng với hàng trăm chiến công oanh liệt khác mãi mãi được vinh danh, trở thành truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng CAND Việt Nam. Từ phong trào thi đua sôi nổi đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng nêu cao phẩm chất của cán bộ, chiến sĩ Công an chiến đấu dũng cảm, lập công xuất sắc trên toàn quốc. Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược của các tầng lớp Nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Nhân dân.

2. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy luôn được gắn với phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng CAND.

Ở Miền Bắc, sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Nghị quyết về “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước”, ngày 17/4/1961, Bộ Công an tổ chức lớp chỉnh huấn ở cơ quan Bộ, quán triệt Nghị quyết số 12/NQ-TW, ngày 25/2/1961 của Bộ Chính trị và bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “ý thức làm chủ”, về “cần kiệm xây dựng nước nhà”, về chống tư tưởng “chủ nghĩa cá nhân”, “quan liêu mệnh lệnh”, “tham ô lãng phí”, “bảo thủ rụt rè” vào thực tế công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an. Sáu điều Bác dạy CAND là một trong những nội dung quan trọng của lớp chỉnh huấn. Với tinh thần cách mạng, kiên quyết chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lực lượng CAND đã đấu tranh phá nhiều chuyên án, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các tổ chức phản động; điều tra, bóc gỡ toàn bộ mạng lưới gián điệp do Pháp cài lại; cùng toàn dân trấn áp kịp thời các hoạt động gây bạo loạn và bắt gọn các toán gián điệp biệt kích của Mỹ - Ngụy tung ra phá hoại miền Bắc; kiên cường, dũng cảm vượt qua mưa bom, bão đạn của đế quốc Mỹ, bảo vệ tài sản Nhà nước, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân; bảo vệ an toàn các đợt chuyển quân và vũ khí, hàng hóa chi viện chiến trường miền Nam.

Việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước là hình ảnh các chiến sỹ Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Cảnh sát khu vực, Cảnh sát giao thông… quên mình trong lửa đạn của kẻ thù để cứu người, cứu tài sản; cùng với thanh niên xung phong san lấp hố bom, mở đường cho các chuyến xe vận tải, đêm ngày hành quân chi viện chiến trường miền Nam là minh chứng cho lòng yêu nước, ý chí kiên cường, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, là những tấm gương sáng ngời, thể hiện rõ bản chất tốt đẹp “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Ở miền Nam, các lực lượng an ninh phát động phong trào “Bảo mật phòng gian”, bảo vệ an toàn cơ quan đầu não kháng chiến và căn cứ cách mạng; đồng thời vũ trang chiến đấu ngay trong sào huyệt địch, trấn áp gián điệp, phản cách mạng.

Ngày 19/5/1964, Bộ Công an phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân, vì thống nhất đất nước”. Năm 1966, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn ký Chỉ thị số 07 về đẩy mạnh phong trào thi đua mỗi người làm việc bằng hai, ra sức xây dựng và bảo vệ miền Bắc, tích cực ủng hộ miền Nam trong ngành Công an; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược (1966); phong trào “Thi đua lập công bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội, bảo vệ sự nghiệp thống nhất nước nhà” (gọi tắt là phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - năm 1974). Việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy kết hợp với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng CAND cùng với cả nước nêu cao tinh thần yêu nước trong đấu tranh giành độc lập.

Từ năm 1961 đến năm 1970, lực lượng Công an đấu tranh triệt phá 78 toán gián điệp, biệt kích, bắt giữ 463 tên, thu nhiều tấn vũ khí, chất nổ, phương tiện hoạt động của chúng… Những chiến công đó đã góp phần cùng toàn dân và toàn quân đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ - Ngụy, đỉnh cao là chiến thắng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trong cuộc đấu tranh này, hơn 14.000 cán bộ, chiến sĩ CAND đã anh dũng hy sinh và gần 5.000 cán bộ, chiến sĩ bị thương, đó là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy, luôn nêu cao lòng trung thành tuyệt đối, tận tụy, hy sinh vì lý tưởng bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ nghĩa. 

II. Giai đoạn 1975 đến nay

1. Đất nước thống nhất, cả nước tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Giai đoạn này, phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, có sự chỉ đạo sát sao, xuyên suốt trong toàn lực lượng CAND. 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Tất cả vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc Nhân dân”, “Tất cả vì công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” do Đảng, Nhà nước phát động, lực lượng CAND đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” bằng những hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, phong trào được chia thành từng bước cụ thể, định rõ thời gian tập trung thực hiện, sát hợp với tính chất, đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của từng lực lượng, đơn vị, địa phương. Nội dung các bước tiến hành luôn gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng lực lượng CAND. Phong trào đã tạo làn sóng thi đua mạnh mẽ, động viên cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an ra sức thi đua lập chiến công xuất sắc, đóng góp công sức vào sự nghiệp kiến quốc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Ngày 25/6/1980, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 92-CT/TW mở Cuộc vận động “Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Quán triệt sự chỉ đạo của Ban Bí thư, lãnh đạo Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BNV ngày 25/5/1983 phát động “Phong trào học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều dạy của Bác Hồ kính yêu đối với CAND”; Chỉ thị số 03/CT-BNV, ngày 02/6/1984 về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều dạy của Bác Hồ đối với CAND”... nhằm đẩy mạnh phong trào học tập, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều dạy của Bác Hồ đối với CAND. Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức quán triệt, liên tục phát động phong trào bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng lực lượng, đơn vị, gắn chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an luôn tự soi mình vào từng lời dạy của Bác để liên hệ, kiểm điểm nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, biến nhận thức thành hành động cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

2. Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước (1986 đến nay), nước ta đứng trước những cơ hội và thách thức lớn: Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn tật tự an toàn xã hội, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, kích động gây bạo loạn, lật đổ để chống phá cách mạng Việt Nam; tình trạng tham nhũng, tiêu cực; các loại tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, diễn biến phức tạp, khó lường, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặt ra hết sức nặng nề. Xác định công tác xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giữ vị trí then chốt, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo, như: Chỉ thị số 214/CT-BNV, ngày 04/5/1994 về “Tiếp tục học tập và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy CAND trong tình hình mới”; Chỉ thị số 10/CT-BNV, ngày 04/9/1996 về học tập và thực hiện bài viết của Cố vấn Phạm Văn Đồng “CAND đoàn kết phấn đấu thực hiện những lời dạy của Bác Hồ”; Chỉ thị số 12/CT-BNV, ngày 26/8/1997 về “Kỷ niệm 50 năm lực lượng CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; Chỉ thị số 12/CT-BCA, ngày 01/11/2002 về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy từ năm 2003 đến năm 2008”; Chỉ thị số 05/CT-BCA-X11, ngày 19/8/2013 về “Đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018”; Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới... Các chỉ thị này đã chỉ rõ chủ trương, hình thức và biện pháp thực hiện để đưa phong trào đi vào nền nếp, có chiều sâu, gắn với thực hiện nhiệm vụ cụ thể của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an, là động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy họ hăng hái làm việc, thi đua lập nhiều chiến công, thành tích.

Cùng với các cấp, các ngành, các địa phương, lực lượng CAND đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 27/3/2003 của Ban Bí thư khóa IX về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 3/2/2007 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân; Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 1973/CT-TTg, ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Trong triển khai thực hiện Công an các đơn vị, địa phương đã nghiên cứu, biên soạn nhiều tài liệu; tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về Sáu điều Bác Hồ dạy, về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức triển khai, thực hiện nhiều Cuộc Hội thảo khoa học, Cuộc vận động, như: Hội thảo “Bác Hồ với CAND– CAND với Bác Hồ” (1990), “CAND thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (1998), “Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” (2006), “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” (2007); “60 năm - CAND làm theo lời Bác” (2008), “65 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” (2013), “70 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” (2018); Cuộc vận động “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” (2006), “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”… 

Việc tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ sinh hoạt chính trị, liên hệ kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với bình xét, phân loại cán bộ, chiến sĩ trong tổng kết công tác năm; xây dựng chương trình hành động; ghi sổ tu dưỡng; phát động các đợt thi đua ngắn, thi đua đặc biệt, ký kết giao ước thi đua, báo công dâng Bác; phát động học tập gương cán bộ, chiến sĩ Công an mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, liêm khiết, tận tụy trong công việc, biểu dương và nhân rộng điển hình tiến tiến... đã tác động mạnh đến nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, góp phần bổ sung nhận thức mới sâu sắc, toàn diện về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ý nghĩa khoa học và sự vận dụng sáng tạo Sáu điều Bác Hồ dạy vào từng lĩnh vực công tác công an trong thời kỳ mới, làm cho phong trào thêm phong phú, sinh động, phát triển sâu rộng.

Bên cạnh đó, Bộ Công an tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của lực lượng CAND, với những chủ đề, phương pháp, nội dung thi đua phù hợp, thiết thực với thực tiễn công tác; chỉ đạo đơn vị chức năng nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định về công tác thi đua, khen thưởng, tạo cơ sở, hành lang pháp lý áp dụng thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Đặc biệt, hằng năm tại Hội nghị Công an toàn quốc, Bộ Công an đã duy trì và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Nội dung các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, có nhiều đổi mới về phương pháp, hình thức, tạo điểm nhấn, phát huy sức mạnh của toàn lực lượng, ra sức thi đua, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an tận tụy, mưu trí dũng cảm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. 

Hình ảnh các trụ sở Công an luôn sáng ánh đèn để tiếp nhận thông tin của người dân hằng đêm kể cả ngày nghỉ, ngày Lễ, ngày Tết; hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Công an ngày đêm có mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”; hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ CAND lao mình xuống dòng nước xiết, dầm mình trong lũ dữ, không ngại hiểm nguy lao vào đám cháy để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân; hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ chăm sóc người bị nạn, thăm hỏi tặng quà cho bệnh nhân, người dân gặp khó khăn, người lang thang cơ nhỡ, giúp dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa… đã tạo được niềm tin vững chắc trong Nhân dân.

Trong chỉ đạo, triển khai thực hiện, biểu dương, khen thưởng đều có sự thống nhất giữa việc học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác trong lực lượng CAND. Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều giải pháp, cách làm hay, sáng tạo trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tranh thủ sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân trong việc giám sát CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bằng những việc làm cụ thể, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân, góp phần to lớn xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Chiến công của các Anh hùng liệt sỹ Lâm Văn Thạnh (Công an tỉnh Lâm Đồng), Lưu Thế Hà (C22), Lê Thanh Á (Công an TP Hải Phòng), Phạm Văn Chiến (Công an tỉnh Hà Giang), Nguyễn Văn Ngữ (Công an TP Hà Nội), Phạm Văn Cường (Công an tỉnh Lai Châu), Nguyễn Thành Dũng (Công an TP. Hồ Chí Minh), Lường Phát Chiêm (Công an tỉnh Sơn La), Phạm Phi Long (Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Tiến (Cảnh sát Giao thông Công an TP Hà Nội)… và hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh, bị thương trong thực hiện nhiệm vụ đã không tiếc máu xương, chiến đấu kiên cường, dũng cảm góp phần bảo vệ vững chắc nền an ninh, trật tự của Tổ quốc, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, như: Thao Văn Súa (Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa); Trương Văn Thắng (Công an xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy, Dương Đức Hoàng Quân (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động); Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc (Công an TP Hà Nội)... Đó là những bằng chứng về kết quả to lớn của phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Còn tiếp...

 

Ban Biên tập

https://bocongan.gov.vn/

 

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 4659
  • Tuần: 4659
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200