Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

60 năm lực lượng csnd
Tháng Gia đình
Trường Đại học CSND được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học trong CAND

Ngày đăng: 09.11.2021

Là một trong những trường đại học, học viện đạt điểm trung bình cao nhất theo từng lĩnh vực đảm bảo chất lượng, Trường Đại học CSND vinh dự được Bộ Công an công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học trong CAND.

 

Ngày 20/5/2021, lãnh đạo Bộ Công an đã ký Quyết định số 3647/QĐ-BCA-X02 về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cho 08 cơ sở giáo dục đại học trong các Trường Công an nhân dân. Trường Đại học CSND vinh dự được Bộ Công an công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn số 04/HD-BCA-X02 của Bộ Công an với số điểm theo 04 lĩnh vực chính bao gồm: Đảm bảo chất lượng về chiến lược (lĩnh vực 1) đạt 4,04 điểm; Đảm bảo chất lượng về hệ thống (lĩnh vực 2) đạt 3,96 điểm; Đảm bảo chất lượng về thực hiện các chức năng (lĩnh vực 3) đạt 3,98 điểm và kết quả hoạt động (lĩnh vực 4) đạt 4,04 điểm.

 

Để đạt Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục như trên, Trường Đại học CSND đã hoàn thành công tác tự đánh giá trong năm 2019, thực hiện chỉnh sửa theo thẩm định của Cục Đào tạo (X02) trong năm 2020 và phục vụ chu đáo, cung cấp đầy đủ các yêu cầu của Đoàn đánh giá ngoài trong đợt khảo sát chính thức tại trường từ ngày 14/01/2021-16/01/2021.

Kết quả đánh giá ngoài đã cho thấy tổng quan, toàn diện về chất lượng giáo dục của nhà trường tại nhiều lĩnh vực, từ xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch dạy học, chương trình đào tạo; công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên; kết quả đổi mới nội dung, hình thức thi, kiểm tra đánh giá, đảm bảo chuẩn đầu ra… và thực hiện cải tiến chất lượng theo từng lĩnh vực công tác. Trường Đại học CSND là một trong những trường đại học, học viện đạt điểm trung bình cao nhất theo từng lĩnh vực đảm bảo chất lượng, đây chính là nguồn động viên, khích lệ to lớn cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển giáo dục đào tạo sắp tới, nhất là thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhà trường (nhiệm kỳ 2020-2025) phấn đấu xây dựng Trường Đại học CSND đạt tiêu chuẩn Quốc gia đến năm 2025 và trường trọng điểm Quốc gia đến năm 2030.

 

 Trần Bảo Sang

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 31
  • Tuần: 315
  • Tháng: 2453
  • Tổng: 1100200