Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Triển khai hiệu quả công tác bình đẳng giới trong CAND

Ngày đăng: 12.04.2021

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND dự và chủ trì hội nghị; cùng dự có đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và đồng chí Bùi Thị Hòa trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc
 

Báo cáo tóm tắt tại hội nghị nêu rõ,  Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Công an các đơn vị, địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em trong CAND… 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung đã đề ra trong Kế hoạch hành động về bình đẳng giới và chương trình công tác năm 2020; tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trên các nội dung...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những kết quả, thành tích của các tập thể, cá nhân đạt được khi thực hiện kế hoạch hành động về bình đẳng giới trong CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, đối chiếu với các nhóm chỉ tiêu đặt ra, trên cơ sở đó cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị, Công an các địa phương cần nhận thức sâu sắc và có quan điểm chỉ đạo nhất quán về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong CAND.
 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và đ/c Bùi Thị Hòa trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, các đơn vị chức năng tham mưu của Bộ và Công an địa phương cần tập trung rà soát các văn bản quy định về chính sách và công tác cán bộ có yếu tố giới; đề xuất bổ sung, sửa đổi các quy định còn bất cập; khẩn trương nghiên cứu tham mưu triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030 trong CAND. Thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác này để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo triển khai và hướng dẫn thực hiện đạt hiệu quả hơn; gắn trách nhiệm của các thành viên, cơ quan tham mưu trong công tác cán bộ nữ tại đơn vị…

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 54 tập thể, 68 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới trong CAND giai đoạn 2016 – 2020.

Minh Hiền
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 16656
  • Tuần: 63223
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200