Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

60 năm lực lượng csnd
Tháng Gia đình
Triển khai cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong CAND”

Ngày đăng: 26.05.2022

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-BCA-V03, Trường Đại học CSND ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân.

 

1. Đối tượng dự thi: Cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên toàn trường.

2. Hình thức dự thi

- Tập thể: 01 bài dự thi tham gia không quá 05 thành viên. Đối với học viên: Mỗi trung đội tham gia ít nhất 01 bài; đối với Khoa, Phòng, Trung tâm: Mỗi đơn vị tham gia ít nhất 01 bài.

- Cá nhân: Chỉ được tham gia 01 bài dự thi; cá nhân đã thực hiện bài dự thi độc lập thì không tham gia vào bài dự thi tập thể.

3. Nội dung thi

Trả lời 02 gói câu hỏi (trắc nghiệm và tự luận) về các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách hành chính trong Công an nhân dân nói riêng; trọng tâm là Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an nhân dân.

4. Yêu cầu về bài dự thi

- Về nội dung: Người dự thi phải trả lời đầy đủ hai gói câu hỏi; phần thi viết đảm bảo đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng. Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác. Trường hợp cá nhân hoặc tập thể vi phạm các quy định nêu trên sẽ bị hủy bài dự thi hoặc hủy giải thưởng.

- Về hình thức:

Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy khổ A4; đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân”; họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; chức vụ; cấp bậc hàm; đơn vị công tác. Nếu là bài dự thi tập thể, đề nghị ghi đầy đủ thông tin nhóm tác giả, đơn vị công tác. Mỗi bài dự thi có độ dài tối thiểu 20 trang A4. Đối với gói câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi khoanh tròn vào phương án lựa chọn.

Ban tổ chức khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu minh họa phong phú; tuy nhiên, Ban Tổ chức không nhận các bài dự thi có kích thước lớn, cồng kềnh, khó khăn trong việc vận chuyển và chấm điểm.

5. Thời gian tổ chức, địa điểm nhận bài thi

- Thời gian tổ chức cuộc thi từ ngày 17/5/2022 đến ngày 20/6/2022.

- Bài dự thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi (qua đồng chí Thượng uý Triệu Minh Đoàn, Phòng 307-B2), hạn cuối 21/6/2022.

- Tổng kết và trao giải ngày 29/6/2022; Ban Tổ chức cuộc thi lựa chọn 03 bài dự thi đạt số điểm cao nhất và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi ở Bộ Công an.

6. Cơ cấu giải thưởng

- Giải cấp Bộ:

+ 02 Giải Nhất (01 tập thể, 01 cá nhân): Giải Nhất tập thể: 10.000.000 đồng; Giải Nhất cá nhân: 6.000.000 đồng.

+ 06 Giải Nhì (03 tập thể, 03 cá nhân): Giải Nhì tập thể: 7.000.000 đồng; Giải Nhì cá nhân: 3.000.000 đồng.

+ 10 Giải Ba (05 tập thể, 05 cá nhân):  Giải Ba tập thể: 5.000.000 đồng; Giải Ba cá nhân: 2.000.000 đồng.

+ 15 Giải Khuyến khích (07 tập thể và 08 cá nhân): Giải Khuyến khích tập thể: 3.000.000 đồng; Giải Khuyến khích cá nhân: 1.000.000 đồng.

+ 05 giải phụ khác theo quyết định của Ban Tổ chức cuộc thi ở Bộ Công an, mỗi giải 500.000 đồng.

- Giải cấp trường: Tặng Giấy khen cho các cá nhân, nhóm đạt giải. 01 Giải Nhất: 1.000.000đ/giải; 01 Giải Nhì: 700.000đ/giải; 01 Giải Ba: 500.000đ/giải; 05 Giải Khuyến khích: 200.000đ/giải.

 

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 91
  • Tuần: 185
  • Tháng: 1461
  • Tổng: 1100200