Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Trang thông tin về những đóng góp mới của Luận án NCS Tạ Văn To

Ngày đăng: 30.10.2023

TRANG THÔNG TIN 

VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài luận án: “Khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra tội phạm vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo chức năng của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam”.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Mã số: 9.38.01.05

Tên tác giả: Tạ Văn To; Khóa 6 - Năm 2016;

Người hướng dẫn khoa học:      1. PGS.TS Vũ Đức Trung

                                                 2. TS. Phạm Trung Hòa

Tên cơ sở đào tạo: Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

1. Về lý luận:

Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống, toàn diện, khoa học về khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra tội phạm vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo chức năng của lực lượng Kỹ thuật hình sự. Trên phương diện lý luận, luận án đã làm rõ khái niệm, cơ sở pháp lý, nhiệm vụ, yêu cầu, nội dung, phương pháp khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra tội phạm vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy; khai thác kết quả khám nghiệm hiện trường, quan hệ phối hợp trong khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra tội phạm vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Với kết quả nghiên cứu trên, luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra tội phạm vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo chức năng của lực lượng Kỹ thuật hình sự.

2. Về thực tiễn:

Luận án khảo sát, phân tích, làm rõ tình hình, đặc điểm có liên quan đến khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra tội phạm vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo chức năng của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam trên các phương diện: Tình hình giao thông đường thủy, phương tiện giao thông đường thủy, người điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, tai nạn giao thông đường thủy, tội phạm vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy ở các tỉnh, thành phố phía Nam. Đặc điểm của tội phạm vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy ở các tỉnh, thành phố phía Nam. Làm rõ thực trạng khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra tội phạm vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo chức năng của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam. Từ đó, luận án có những nhận xét, đánh giá về ưu điểm, hạn chế và chỉ ra được nguyên nhân của những hạn chế trong khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra tội phạm vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo chức năng của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam.

Kết quả nghiên cứu trên của luận án cung cấp các luận cứ khoa học về khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra tội phạm vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo chức năng của lực lượng Kỹ thuật hình sự. Đồng thời, mang lại nhận thức đúng đắn về thực trạng khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra tội phạm vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo chức năng của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam và là cơ sở để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới

3. Về dự báo và giải pháp:

Luận án dự báo tình hình có liên quan đến khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra tội phạm vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy ở các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian tới. Qua đó, luận án đã xây dựng các giải pháp mang tính khả thi, góp phần nâng cao hiệu quả khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra tội phạm vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo chức năng của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam. Đây là những giải pháp có cơ sở khoa học, bám sát kết quả nghiên cứu của luận án. Những giải pháp này, khi được áp dụng đồng bộ vào thực tiễn sẽ giúp nâng cao hiệu quả khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra tội phạm vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian tới./.

 

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 72
  • Tuần: 746
  • Tháng: 1329
  • Tổng: 1100200