Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Trang thông tin về những đóng góp mới của Luận án NCS Cao Tiến Hùng

Ngày đăng: 22.12.2023

TRANG THÔNG TIN

VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài luận án: “Xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật trong phòng, chống tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ”.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Mã số: 9380105

Tên tác giả: Cao Tiến Hùng; Khóa 8 - Năm 2019;

Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: PGS. TS Lê Trung Kiên

Hướng dẫn 2: PGS. TS Nguyễn Văn Chánh

Tên cơ sở đào tạo: Đại học Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

1. Về lý luận

Luận án là công trình nghiên cứu hệ thống, toàn diện và khoa học về xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật (CSBM) trong phòng, chống tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả của lực lượng Cảnh sát kinh tế (CSKT). Trên phương diện lý luận, luận án luận giải những căn cứ khoa học, góp phần làm phong phú thêm một số vấn đề pháp lý về sản xuất, buôn bán hàng giả, lý luận về công tác xây dựng, sử dụng CSBM trong phòng, chống tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả của lực lượng CSKT.

Với kết quả nghiên cứu trên, luận án bổ sung và phát triển hệ thống lý luận về công tác xây dựng, sử dụng CSBM trong phòng, chống tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

2. Về thực tiễn

Luận án đã phân tích, làm rõ tình hình có liên quan và thực trạng công tác xây dựng, sử dụng CSBM trong phòng, chống tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả của lực lượng CSKT Công an các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ bao gồm: Tình hình CSBM được xây dựng, bố trí trên các lĩnh vực, địa bàn; các hoạt động tuyển chọn người làm CSBM, áp dụng các phương pháp xây dựng CSBM và tổ chức quản lý, sử dụng CSBM trong phòng, chống tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả trên lĩnh vực, địa bàn trọng điểm tại các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ. Luận án cũng khảo sát làm rõ thực trạng quản lý, liên lạc, kiểm tra, phân loại CSBM, việc thực hiện chế độ chính sách đối với CSBM và chấp hành các quy định của chế độ công tác hồ sơ nghiệp vụ trong xây dựng, sử dụng CSBM. Qua đó, luận án đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong công tác này của lực lượng CSKT Công an các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế đó. Đây chính là cơ sở thực tiễn để luận án nghiên cứu tìm ra các giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, sử dụng CSBM trong phòng, chống tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả của lực lượng CSKT Công an các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ thời gian tới.

3. Về dự báo và giải pháp

Luận án đã đưa ra dự báo về tình hình tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả và đưa ra 7 giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, sử dụng CSBM của lực lượng CSKT Công an các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ trong thời gian tới

Đây là những giải pháp có cơ sở khoa học, bám sát kết quả nghiên cứu của luận án. Những giải pháp này khi được áp dụng đồng bộ vào thực tiễn sẽ giúp nâng cao hiệu quả xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật trong phòng, chống tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ./.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 76
  • Tuần: 750
  • Tháng: 1333
  • Tổng: 1100200