Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương

Ngày đăng: 21.12.2023

Ngày 20/12/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả, kiểm điểm lại việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; cho ý kiến về các văn bản trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW dự và phát biểu chỉ đạo. Trang Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.

 

Thưa các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước,

Thưa đồng chí Bí thư và các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị của Đảng uỷ Công an Trung ương, một Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm mục đích tổng kết, đánh giá kết quả đạt được trong năm 2023 và bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Trước hết, tôi xin được thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, nhiệt liệt chào mừng, gửi tới các đồng chí đại biểu khách quý, các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương và toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

 

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Qua theo dõi và nghiên cứu báo cáo, tôi thấy, hiện nay các đồng chí rất bận, đang tập trung hoàn thành nhiều công việc vào thời điểm cuối năm nhưng vẫn bố trí tổ chức Hội nghị theo đúng Quy chế làm việc, đây là điều rất đáng hoan nghênh. Theo Chương trình làm việc, Hội nghị hôm nay chúng ta bàn và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, bao gồm: (1) Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo công tác đảng của Đảng bộ Công an Trung ương năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. (2) Cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. (3) Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. (4) Cho ý kiến vào các nội dung chính của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79; và một số công việc quan trọng khác.

Nghiên cứu một số tài liệu gửi trước, tôi thấy các đồng chí đã chuẩn bị rất công phu, bài bản, có chất lượng tốt, theo hướng năm sau tốt hơn năm trước, vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương từ đầu nhiệm kỳ đến nay thể hiện ngày càng rõ nét, hiệu quả hơn. Tôi cơ bản tán thành và đánh giá cao các ý kiến đã phát biểu, đặc biệt là ý kiến của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Thời gian không có nhiều, tôi chỉ xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề để các đồng chí nghiên cứu, tham khảo, triển khai thực hiện.

Trước hết, nói về kết quả công tác của Đảng bộ Công an Trung ương năm 2023

Nhìn lại năm 2023 - năm bản lề Đại hội lần thứ XIII của Đảng, có thể thấy đất nước ta đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức; trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến mới, phức tạp, gây ra không ít khó khăn, thách thức lớn hơn so với dự báo, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng; sự đồng hành và giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Riêng ngành Công an của chúng ta, tôi cho rằng cũng là khoảng thời gian các đồng chí hoạt động rất vất vả, song cũng rất vinh dự, tự hào, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật. Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã luôn đoàn kết, thống nhất; chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn; đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an nhân dân phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mặt công tác, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, vượt tiến độ đề ra. Tôi xin điểm lại mấy kết quả nổi bật như sau:

Một là, Đảng uỷ Công an Trung ương đã làm tốt vai trò tham mưu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước, là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong điều kiện chúng ta phải khẩn trương phục hồi kinh tế sau đại dịch để duy trì đà tăng trưởng, nhiều khó khăn, thách thức về kinh tế - xã hội, về an ninh chính trị còn tiềm ẩn vấn đề phức tạp; các thế lực thù địch, phản động, số đối tượng cơ hội gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Trước bối cảnh, tình hình đó, năm 2023, Đảng uỷ Công an Trung ương đã chủ động thu thập, phân tích, đánh giá thông tin, nắm chắc "bên ngoài - bên trong", "đối tác - đối tượng", có trên 1.900 báo cáo gửi Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trong đó có những báo cáo tham mưu chiến lược của các đồng chí đã cung cấp luận cứ, góp phần định hình tư duy mới, mở ra bước đi mới mang tính bước ngoặt về đối ngoại (trong ứng xử, nâng cấp quan hệ ngoại giao), được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao; góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước - Đây chính là kết quả bao trùm và quan trọng nhất trong năm 2023 mà các đồng chí đã đạt được!

Hai là, Đảng uỷ Công an Trung ương đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Các đồng chí đã chủ động nhận diện, nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác công an; góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nước; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội, đối ngoại quan trọng, mục tiêu, công trình trọng điểm quốc gia. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả tích cực, vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội đề ra; mục tiêu kéo giảm tội phạm được các đồng chí thực hiện quyết liệt, theo hướng bền vững; hầu hết các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều giảm; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Ba là, ngành Công an đã tiếp tục phát huy, làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm; nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố, gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc. Các đồng chí cũng đã phát huy trách nhiệm, chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tham gia thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thực hiện phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo. Không để ai bị bỏ lại phía sau"; trực tiếp đóng góp, hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa hàng chục nghìn ngôi nhà cho các hộ nghèo, nhà bán trú cho học sinh tại các vùng sâu, vùng xa, vùng chiến lược về quốc phòng, an ninh, còn nhiều khó khăn; đặc biệt là những địa bàn, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, bằng nguồn vốn xã hội hoá (trong 5 năm vừa qua, đã xây dựng 14.281 căn nhà, với tổng kinh phí hơn 578,89 tỉ đồng), được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân nhiều nơi ghi nhận, đánh giá cao.

Bốn là, lực lượng Công an đã phát huy tốt vai trò trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, xử lý nghiêm biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã phối hợp rất chặt chẽ, lớp lang, bài bản và có hiệu quả với các cơ quan khối nội chính trong đấu tranh, phòng, chống tham nhũng tiêu cực; có nhiều bước tiến mới trong điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn; đã khởi tố mới, điều tra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội rất quan tâm xảy ra trong những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, có sự đan xen giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước mà từ trước tới nay chưa xử lý được (dân gian hay gọi là các Đại án), như: Tiếp tục điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án liên quan đến Công ty Việt Á; vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao); các vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC; Tân Hoàng Minh; Hệ sinh thái Công ty AIC; vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty An Đông…; xử lý nhiều bị can là cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu theo tinh thần "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất kể đó là ai"; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước - mà tôi vẫn thường hay nói "Đây là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược được".

Năm là, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả tích cực.

Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định hàng đầu đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đảng uỷ Công an Trung ương kiên trì chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Qua báo cáo, tôi được biết các đồng chí đã giảm 300 đơn vị cấp phòng, 1.300 đơn vị cấp đội. Đồng thời, Đảng bộ Công an Trung ương cũng luôn là một trong những đảng bộ "gương mẫu, đi đầu" xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, bảo đảm sự thống nhất cao về ý chí, nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện. Đặc biệt tôi đánh giá cao Đảng uỷ Công an Trung ương đã rất quyết liệt, trách nhiệm tham mưu và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ động tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; đề ra phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ.

Như vậy, đến thời điểm hiện nay, có thể khẳng định, Đảng uỷ Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí của mình.

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, chân thành cảm ơn, chúc mừng và biểu dương những thành tích, chiến công của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và ngành Công an trong năm qua.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận nêu trên, trong các báo cáo tổng kết, đánh giá của Đảng uỷ Công an Trung ương, cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm và phân tích những nguyên nhân cần phải khắc phục. Tôi đề nghị các đồng chí cần phải phân tích sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, có tính chiến đấu cao hơn nữa đối với các tồn tại, yếu kém, nhất là những tồn tại trong công tác nắm tình hình từ cơ sở và xây dựng hình ảnh "Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Công an Trung ương trong năm 2024

Như trong báo cáo đã nêu, dự báo tình hình năm 2024 và những năm tới chúng ta còn phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức lớn hơn; tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ, khó dự báo. Ở trong nước, còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp; các thế lực thù địch còn tiếp tục tranh thủ cơ hội này để chống phá chúng ta với các thủ đoạn thâm độc hơn, nguy hiểm hơn; công tác bảo đảm an ninh, trật tự sẽ phải đối diện với nhiều thách thức lớn hơn.

Tôi cơ bản đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ mà các đồng chí đã nêu và các ý kiến đã phát biểu; chỉ xin lưu ý, nhấn mạnh thêm một số điểm sau đây:

Thứ nhất, Đảng uỷ Công an Trung ương cần chủ động nghiên cứu một cách cơ bản, có hệ thống và chủ động, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền địa phương đề ra các chủ trương, chính sách và xây dựng, hoàn thiện pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước gắn với các đề án, kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự.

Đề nghị các đồng chí chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình biến động, tình hình thế giới, khu vực và tình hình Biển Đông từ sớm, từ xa, nhất là sự điều chỉnh chiến lược, chính sách của các nước lớn, các nước láng giềng có liên quan đến lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có các chủ trương ứng xử kịp thời, hài hoà mối quan hệ với các nước theo phương châm "Dĩ bất biến, ứng vạn biến", "Trong ấm, ngoài êm"; tránh đối đầu, xung đột, thiết lập tuyến phòng thủ, tạo vành đai an ninh từ ngoài lãnh thổ, biên giới hành chính quốc gia để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Huy động sự vào cuộc và sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về bảo đảm, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, phục hồi kinh tế, chăm lo đời sống của Nhân dân bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhân đây, tôi đề nghị Đảng uỷ Công an Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Quân uỷ Trung ương quán triệt và triển khai nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Nghị quyết Trung 8 khoá XIII (Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng) mới đây về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ.

Chủ động xây dựng các phương án, giải pháp cụ thể để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối; nhất là hoạt động tình báo, gián điệp, thâm nhập, tác động chuyển hoá nội bộ, cài cắm nội gián, thực hiện hoạt động phá hoại, nhất là vào thời điểm chúng ta chuẩn bị cho đại hội các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, phương án phòng, chống biểu tình gây rối, gây bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin, "cách mạng màu", "cách mạng đường phố" và xử lý tình hình phức tạp liên quan đến vấn đề Biển Đông. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, đối ngoại của đất nước, các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách, hội nghị quốc tế tại Việt Nam.

Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hoá, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh xã hội, tôn giáo, dân tộc và an ninh, trật tự tại các địa bàn chiến lược, thành phố lớn; trọng tâm là chủ động phát hiện, tham mưu ngăn ngừa, xử lý từ sớm, ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự. Tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, dẫn đến bị động về mặt chiến lược.

Thứ ba, cần quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Cần thực hiện tốt hơn nữa phương châm: Lấy phòng ngừa làm trọng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm theo tinh thần tích cực, khẩn trương, hiệu quả. Thực hiện thật tốt khẩu hiệu hành động của lực lượng Công an nhân dân mà các đồng chí mới nhấn mạnh trong năm 2023 và dự kiến trong năm 2024 "Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại". Muốn vậy, toàn lực lượng Công an nhân dân phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác; đồng thời, cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy theo hướng sâu, sát cơ sở, nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, kế hoạch công tác đã đề ra. Bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Thứ tư, Đảng bộ Công an Trung ương cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý thật nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Cụ thể là, Đảng uỷ Công an Trung ương cần tiếp tục tập trung triển khai thật sự có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xác định đây là mục tiêu, yêu cầu chính để "soi chiếu" toàn bộ chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của cấp uỷ, tổ chức đảng, đơn vị trong Công an nhân dân. Coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. Tôi tha thiết mong rằng, các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, "Thanh bảo kiếm của Đảng - cơ quan thực thi pháp luật không thể không gương mẫu được"; với tinh thần "Còn Đảng thì còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất". Đồng thời, xuất phát từ vị trí, vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, các đồng chí cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; đấu tranh chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống ngay trong lực lượng Công an nhân dân. Phải thật sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bảo vệ chính trị nội bộ đối với các ban, bộ, ngành, đoàn thể thuộc hệ thống chính trị, góp phần quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng của toàn Đảng và hệ thống chính trị.

Nhân đây, tôi cũng lưu ý thêm với các đồng chí, năm 2024 là năm mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rà soát, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng và đại hội các cấp đề ra; đồng thời, cũng là năm bắt đầu triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, như: Xây dựng dự thảo Văn kiện, rà soát Nhân sự, đánh giá kết quả phát triển Kinh tế - xã hội, tổng kết thi hành Điều lệ Đảng, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội… Do đó, tôi đề nghị Đảng uỷ Công an Trung ương chủ động nắm chắc tình hình "trong - ngoài", đấu tranh vô hiệu hoá mọi hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ sớm, từ xa, tạo môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi nhất cho các công việc hệ trọng của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, phải chuẩn bị thật tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, thử thách đối với các đồng chí là nhân sự trong Công an nhân dân được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV và các đồng chí trong diện quy hoạch tham gia cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ các cấp; góp phần tạo nguồn cán bộ cấp chiến lược, lãnh đạo, chỉ huy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thưa các đồng chí,

Từ nay đến hết nhiệm kỳ, chúng ta có nhiều việc phải làm. Thời gian không còn nhiều, chỉ còn gần 2 năm để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, kết quả của nhiệm kỳ này là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước trong giai đoạn tiếp theo. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung chuẩn bị thật tốt cho Hội nghị Công an toàn quốc năm 2023; qua Hội nghị cần quán triệt lãnh đạo, chỉ đạo thật sâu sắc trong toàn lực lượng Công an nhân dân để cùng thống nhất nhận thức, quyết tâm, nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với tinh thần "Năm 2023 vừa qua đã nỗ lực cố gắng rồi, đã tốt rồi thì năm 2024 và những năm tiếp theo phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, đạt kết quả tốt hơn nữa".

Một lần nữa, tôi xin chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin cảm ơn các đồng chí.

 

Ban Biên tập

https://bocongan.gov.vn/

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 18120
  • Tuần: 64687
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200