Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

báo chí cách mạng việt nam

Tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND

Ngày đăng: 08.12.2022

Ngày 07/12/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị để cho ý kiến về các nội dung quan trọng mà Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã triển khai, thực hiện trong năm 2022; xác định mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm trong thời gian tới; cho ý kiến về các văn bản trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW; đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW cùng dự và phát biểu. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. 

Cùng dự có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an...

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với: Báo cáo tổng kết công tác đảng của Đảng bộ CATW năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023; các nội dung chính trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78; Báo cáo kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA ngày 25/5/2022 của Đảng ủy CATW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Báo cáo các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã chỉ đạo thực hiện trong Quý IV/2022…

 

Đại tướng Tô Lâm phát biểu khai mạc tại Hội nghị

 

Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ thực sự, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, thiết thực

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: (1) Trong năm 2022, Đảng bộ, Ban Thường vụ, Đảng ủy CATW là tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ thực sự, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, thiết thực; đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng CAND. 

(2) Đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác năm 2022. Do đó, đã giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; kịp thời đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về trật tự, an toàn xã hội; kiềm chế tội phạm về trật tự xã hội. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả rõ nét, ngày càng đi vào chiều sâu. Nổi bật, đã tập trung điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo bảo đảm đúng quy định pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

(3) Lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, nền kinh tế số, xã hội số; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về ANTT. Nổi bật là đã chỉ đạo đưa vào hoạt động 02 Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; đề xuất Chính phủ triển khai Đề án 06/ĐA-CP, cung cấp cho người dân nhiều tiện ích thiết thực, bước đầu đạt kết quả tích cực về cải cách hành chính, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. 

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị

 

(4) Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật: Đã triển khai nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đó là tham mưu Bộ Chính trị ban hành và triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời tham mưu tổ chức Hội nghị toàn quốc do Tổng Bí thư chủ trì để triển khai thực hiện; huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương vào cuộc. Đảng ủy CATW đã ban hành Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA ngày 25/5/2022 thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, định hướng, lộ trình thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng CAND đến năm 2025 và từ 2026 đến 2030; xác định 22 đề án thành phần và giao nhiệm vụ cho các đơn vị chủ trì thực hiện. 

Gương mẫu, đi đầu trong tổ chức triển khai, thể chế hóa chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ; gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, tăng cường cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, bảo đảm đồng bộ, liên thông, chặt chẽ, công khai, dân chủ, minh bạch, tạo hành lang pháp lý xây dựng lực lượng CAND theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

 

Tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, gắn với điều chỉnh phân công, phân cấp nghiệp vụ, cơ cấu cán bộ theo tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí ở 04 cấp Công an và quyết liệt thực hiện giải pháp trọng tâm đột phá xây dựng Công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, chủ động, kịp thời giải quyết hiệu quả tình hình ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở. 

(5) Công tác phối hợp giữa Đảng bộ CATW, Bộ Công an với các ban, bộ, ngành, các tỉnh ủy, thành ủy trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đạt được những kết quả quan trọng. Việc củng cố, xây dựng cơ sở vật chất cho Công an các cấp, nhất là Công an cấp xã, phường, thị trấn được quan tâm chỉ đạo, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Luôn luôn chủ động, nắm chắc tình hình, nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan và không để bị động bất ngờ

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu, đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy CATW, Bộ Công an trong năm 2022; khẳng định, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị.

 

 Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Đảng ủy CATW đã quan tâm chuẩn bị Hội nghị chu đáo, xây dựng chương trình hợp lý, ngày càng có sự cải tiến tốt hơn; "tuy tiết kiệm thời gian, ngắn gọn nhưng rất có ý nghĩa, chất lượng, tập trung và cái quan trọng là cuối cùng tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao để chúng ta tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm qua, thực hiện thật tốt nhiệm vụ của năm tới và cho cả thời kỳ mới".

Theo Tổng Bí thư, trong năm 2022, lực lượng CAND đã làm được rất nhiều việc lớn và cũng cho nhiều bài học kinh nghiệm. Công tác phòng chống tham nhũng ngày càng quyết liệt, bài bản, được nhân dân đồng tình, ủng hộ rất cao. "Chúng ta xử lý để giữ cho được sự trong sạch, lành mạnh, vững vàng của Đảng ta, chế độ ta; xử lý những trường hợp sai lầm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, sự tồn vong của chế độ, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", vì sự tiến bộ chung, bất kể đó là ai..." - Tổng Bí thư nhấn mạnh và khẳng định, đây là vấn đề rất lớn mà chúng ta phải làm để xây dựng nội bộ trong sạch, cũng đau đớn nhưng phải làm, không có cách nào khác.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu: "Lực lượng CAND phải luôn luôn chủ động, nắm chắc tình hình, nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan và không để bị động bất ngờ". Đồng thời đề nghị, Đảng ủy CATW tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của năm 2023 và những năm tiếp theo; phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy đưa Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị vào thực tiễn cuộc sống; phát huy vai trò nòng cốt trong lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần triển khai hiệu quả các nghị quyết Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của 6 vùng trên cả nước; tiếp tục đạt nhiều thắng lợi mới và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trước mắt là năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tổng Bí thư tin tưởng: "Với những nỗ lực và quyết tâm cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, với một đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành, tận tuỵ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực, lực lượng CAND đã đổi mới, nỗ lực phấn đấu rồi, càng đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trước mắt là Nghị quyết của Bộ Chính trị, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa lưu ý toàn thể lực lượng CAND hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí của mình, thực hiện cho bằng được lời thề "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Còn Đảng thì còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Đại tướng Tô Lâm trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu, nhất là các ý kiến của chỉ đạo đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đồng thời khẳng định, trong năm 2022, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một cách toàn diện trên các mặt công tác, tốt hơn nhiều so với năm 2021.

Để tiếp tục triển khai công tác năm 2023 đối với nhiệm vụ công tác công an, Đảng ủy CATW tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia Đảng ủy CATW, sự phối hợp, hiệp đồng của cả hệ thống chính trị, của Quân đội nhân dân Việt Nam, sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân, với quyết tâm chính trị cao, lực lượng CAND sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin cậy, giao phó; thường xuyên quan tâm, xây dựng và chỉnh đốn đảng, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

 

Ban Biên tập

https://bocongan.gov.vn/

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 14240
  • Tuần: 64230
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200