Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Tiếp tục coi trọng và nâng cao hơn nữa về nhận thức “chính trị nội bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ”

Ngày đăng: 28.05.2024

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong Công an nhân dân được Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức sáng nay, 28/5/2024, tại Hà Nội. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng điều hành hoạt động của Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

 

Đến dự, về phía khách mời Trung ương có các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Định, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương. 

Về phía Đảng uỷ Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ CATW, Thứ trưởng: Thượng tướng Lương Tam Quang, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc. 

Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Đảng uỷ CATW là thủ trưởng một số đơn vị thuộc Bộ; các đảng uỷ trực thuộc Đảng uỷ CATW, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Các đại biểu dự Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, từ khi thành lập Đảng cho đến nay, nhất là qua các kỳ Đại hội, Đảng ta luôn quan tâm, coi trọng đến chính trị nội bộ (CTNB) và công tác bảo vệ CTNB, tiếp sau đó cũng đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là ngày 18/8/2014, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 39 về tăng cường công tác bảo vệ CTNB trong tình hình hiện nay. Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ CATW đã chủ động ban hành Kế hoạch số 115 để tổ chức thực hiện trong Công an nhân dân (CAND). Bộ Công an cũng ban hành Kế hoạch số 35 về đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ triển khai Chỉ thị số 39…

 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

Căn cứ kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương, hôm nay, Đảng uỷ CATW tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2014 – 2024) về việc thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ CATW và trong lực lượng CAND. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các đại biểu phát biểu trọng tâm, tập trung đi sâu đánh giá, bổ sung những ưu điểm, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, giải pháp và các kiến nghị khác…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thứ trưởng Lương Tam Quang trình bày Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ CATW và trong lực lượng CAND; nêu rõ: Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 39, nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong CAND về công tác bảo vệ CTNB được nâng lên; cơ chế, chính sách, quy định, hướng dẫn về công tác bảo vệ CTNB ngày càng hoàn thiện. Công tác nắm tình hình, rà soát CTNB được coi trọng, đi vào nền nếp. Công tác quản lý cán bộ, phối hợp, thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị được tăng cường, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên; cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật được xử lý nghiêm với nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ CTNB được quan tâm, kiện toàn từ cơ sở…

 

 Thứ trưởng Lương Tam Quang trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Đồng thời, dưới sự điều hành của đồng chí Thứ trưởng, các đại biểu đã tập trung tham luận tập trung đến các vấn đề tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Đảng trong tình hình hiện nay. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ đảng viên với công tác bảo vệ CTNB trong tình hình hiện nay. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy định về xây dựng, chỉnh đốn đảng, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay…

 

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

 

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, Đảng uỷ CATW, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục coi trọng và nâng cao hơn nữa về nhận thức “CTNB và công tác bảo vệ CTNB” xác định đây là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng CAND. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp uỷ, trong đó lực lượng Công an là cơ quan tham mưu, nòng cốt.

Chủ động làm tốt công tác dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ CTNB, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. 

 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu kết luận Hội nghị

 

Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các loại phương tiện thông tin, truyền thông. Tập trung đấu tranh với các hoạt động chống phá của các đối tượng trên không gian mạng; không để các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu lợi dụng chống Đảng, Nhà nước, phá hoại nội bộ. 

Tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND và trong CAND. Tập trung cao độ, xử lý dứt điểm, nghiêm minh, triệt để, đúng pháp luật đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất kể đó là ai”…

 

Kim Anh - Phương Anh

Theo bocongan.gov.vn

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 5042
  • Tuần: 5042
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200