Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

báo chí cách mạng việt nam

Thông tư quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong CAND

Ngày đăng: 18.02.2022

Theo Thông tư, quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ (CNCH) do sĩ quan, hạ sĩ quan CAND thực hiện bao gồm Thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC; kiểm định, cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC; cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH,...

Ảnh minh họa

Ngày 17/1/2022, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ký ban hành quy định Thông tư số 06/2022/TT-BCA quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân. Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/3/2022.

Theo đó, Thông tư quy định về quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC, CNCH do sĩ quan, hạ sĩ quan CAND thực hiện, bao gồm: Thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC; kiểm định, cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC; cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH, Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC, Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC; cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa, đường sắt; phê duyệt, phê duyệt lại phương án chữa cháy của cơ sở; phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC, CNCH; cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC, CNCH.

Về cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC, Thông tư quy định hồ sơ và việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và khoản 10 Điều 45 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC không thuộc thẩm quyền giải quyết, cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận hồ sơ ghi thông tin vào Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP và trả hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định, cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận hồ sơ lập và ghi đầy đủ thông tin vào Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư này, báo cáo người có thẩm quyền trực tiếp quản lý phê duyệt và bàn giao hồ sơ đến đơn vị, bộ phận được giao giải quyết...

Ngoài ra, Điều 14, 15 của Thông tư cũng quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp có lập biên bản và không lập biên bản. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp không lập biên bản thực hiện được thực hiện theo 4 bước.

1. Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 55 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2020.

2. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền theo Mẫu quyết định số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

3. Thi hành quyết định xử phạt không lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 69 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không chấp hành quyết định xử phạt thì căn cứ quy định tại các Điều 86, 87 và Điều 88 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2020 để tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

4. Lập và lưu trữ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC, CNCH theo quy định về hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân.

*Chi tiết Thông tư: Tải về

 

Lê Ly (Tổng hợp)

 

 

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 14942
  • Tuần: 32684
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200