Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Thông báo v/v Công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào năm học 2024 - 2025

Ngày đăng: 03.07.2024

Căn cứ Công văn số 2573/X02-P2 ngày 26/6/2024 của Cục Đào tạo về việc ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của T05 năm học 2024 - 2025, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo đến Công an các đơn vị, địa phương và thí sinh đăng ký dự tuyển vào Nhà trường về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào năm học 2024 - 2025 như sau:

1. Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

- Điểm kết quả học tập toàn khóa ở trình độ đại học và điểm bài luận thể hiện khả năng nghiên cứu khoa học của người dự tuyển về một chủ đề, lĩnh vực trong công tác Công an đều đạt từ 5,0 trở lên, tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

- Thông tin chi tiết về bài luận:

+ Hình thức đánh giá: Tự luận.

+ Thời gian làm bài: 150 phút (trong 01 buổi).

+ Nội dung đánh giá: Vận dụng kiến thức chuyên môn đã học vào nghiên cứu khoa học để giải quyết chủ đề, lĩnh vực Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm hoặc Quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

2. Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học cho cán bộ có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên: Có bằng tốt nghiệp đại học và đảm bảo các quy định của Bộ Công an.

3. Tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học

- Phương thức 1: Điểm kết quả học tập toàn khóa ở trình độ cao đẳng Công an đạt từ 5,0 trở lên, tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

- Phương thức 2:

+ Điểm xét tuyển đạt từ 10 trở lên (được làm tròn đến 02 chữ số thập phân) và điểm kết quả bài kiểm tra đánh giá người dự tuyển đạt từ trên 1,0 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 02 chữ số thập phân).

+ Thông tin chi tiết về bài kiểm tra, đánh giá:

* Hình thức đánh giá: Tự luận.

* Thời gian làm bài: 150 phút (trong 01 buổi).

* Nội dung đánh giá: Kiến thức về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật.

4. Tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học

- Phương thức 1: Điểm kết quả học tập toàn khóa ở trình độ trung cấp Công an đạt từ 6,0 trở lên, tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

- Phương thức 2: Điểm xét tuyển đạt từ 5,0 trở lên (được làm tròn đến 02 chữ số thập phân) và điểm kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an đạt từ trên 1,0 trở lên (sau khi quy về thang điểm 10, làm tròn đến 02 chữ số thập phân).

5. Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học

- Điểm xét tuyển đạt từ 10 trở lên (được làm tròn đến 02 chữ số thập phân) và điểm bài kiểm tra đánh giá người dự tuyển từ trên 1,0 trở lên (tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 02 chữ số thập phân).

- Thông tin chi tiết về bài kiểm tra, đánh giá:

+ Hình thức đánh giá: Tự luận.

+ Thời gian làm bài: 150 phút (trong 01 buổi).

+ Nội dung đánh giá: Kiến thức văn hóa môn Ngữ văn trong chương trình trung học phổ thông (kiến thức tổng hợp và khả năng vận dụng, liên hệ trong công tác Công an).

Nhận được thông báo này đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện theo quy định./.

Tin liên quan
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 18095
  • Tuần: 64662
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200