Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm học 2022 - 2023

Ngày đăng: 30.12.2022

Căn cứ Công văn số 3820/X02-P1 ngày 31/10/2022 của Cục Đào tạo về việc tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại T05 năm học 2022 - 2023, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm học 2022 - 2023 như sau:

1. Chỉ tiêu, hình thức, thời gian, ngành đào tạo

- Chỉ tiêu: 80 chỉ tiêu. Căn cứ vào số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân sẽ tổ chức họp Hội đồng tuyển sinh quyết định chỉ tiêu đối với từng ngành đào tạo cho phù hợp.

- Ngành đào tạo: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ theo 02 ngành sau đây:

+ Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, mã số: 8380105.

+ Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, mã số: 8860109.

- Hình thức đào tạo: Đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện theo hình thức chính quy (không cắt quân số trong thời gian học tập toàn khóa).

- Thời gian đào tạo: 02 năm.

2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

Thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và Thông báo số 1739/TB-T05 ngày 06/6/2022 của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân về việc tổ chức tuyển sinh năm học 2022 - 2023.

3. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ bằng phương thức thi tuyển. Cụ thể:

- Môn thi:

+ Ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm: Môn Triết học và môn Lý luận chung về nhà nước và pháp luật.

+ Ngành Quản lý nhà nước về an ninh trật tự: Môn Triết học và môn Quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

- Hình thức thi: Tự luận.

- Thời gian làm bài: 180 phút.

4. Phí đăng ký dự thi, phí dự thi và học phí

- Phí đăng ký dự thi: 60.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

- Phí dự thi: Thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Công an.

- Học phí: Học viên cao học là cán bộ trong ngành Công an được miễn học phí.

5. Hồ sơ dự tuyển

Thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và Thông báo số 1739/TB-T05 ngày 06/6/2022 của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân về việc tổ chức tuyển sinh năm học 2022 - 2023.

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian: Hạn cuối ngày 03/3/2023.

- Địa điểm: Phòng 410C - Trụ sở chính (qua đồng chí Lê Quý Long - SĐT: 0982.178.278 hoặc đồng chí Nguyễn Minh Tiến - SĐT: 0978.656.333).

7. Tổ chức ôn thi, bổ sung kiến thức và thi tuyển

- Thời gian, địa điểm tổ chức ôn thi, bổ sung kiến thức: Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 06/4/2023 tại Địa điểm đào tạo số 2, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

- Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển sinh: Các ngày 22, 23/4/2023 tại Địa điểm đào tạo số 2, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Trên đây là thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm học 2022 - 2023 của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Kính đề nghị quý đơn vị phối hợp, thông báo đến cán bộ, chiến sĩ để thực hiện./.

Tin liên quan
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 4
  • Tuần: 101
  • Tháng: 2492
  • Tổng: 1100200