Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh phương thức 2

Ngày đăng: 24.11.2022

Căn cứ Công văn số 11318/X01-P2 ngày 03/8/2022 của Cục Tổ chức cán bộ về việc thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW về tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân; Hướng dẫn số 2915/HD-X02-P2 ngày 12/9/2022 của Cục Đào tạo về tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân, Công văn số 17903/X01-P2 ngày 22/11/2022 của Cục Tổ chức cán bộ về việc thông báo ý kiến của đồng chí Bộ trưởng, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh phương thức 2 (phương thức thi tuyển) như sau:

 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh phương thức 2 được điều chỉnh

 

Chỉ tiêu

Mã ngành

Phương thức 2

Tổng

Nam

Nữ

Chỉ tiêu phương thức 2

được giao ban đầu

7860100

129

116

13

Chỉ tiêu phương thức 1 không tuyển được

7860100

46

44

2

Chỉ tiêu phương thức 2 được điều chỉnh

7860100

175

160

15

 

2. Thông tin phục vụ tuyển sinh

- Quy định về tuyển sinh: Đề án số 2760/ĐA-T05 ngày 14/9/2022 của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân về tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2022 (được đăng tải tại địa chỉ: https://dhcsnd.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-dhcq-doi-voi-cong-dan-co-bang-tn-trinh-do-dh-tro-len-nam-2022).

-  Thông tin cán bộ tuyển sinh hỗ trợ để giải đáp thắc mắc:

 

TT

Họ và tên cán bộ tuyển sinh

Số điện thoại

1

Trung tá Lê Quý Long

0982.178.278

2

Trung tá Ngô Đức Thắng

0984.142.555

3

Thiếu tá Nguyễn Minh Tiến

0978.656.333

4

Đại úy Hồ Văn Sang

0907.589.606

 

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo để Công an các đơn vị, địa phương và thí sinh được biết./.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 16
  • Tuần: 206
  • Tháng: 16
  • Tổng: 1100200