Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Thông báo điểm trúng tuyển VB2 chính quy tuyển mới (Đợt thi tháng 6/2023)

Ngày đăng: 22.07.2023

Căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân; Hướng dẫn số 05/HD-BCA ngày 24/3/2023 của Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2023; Công văn số 11318/X01-P2 ngày 03/8/2022 của Cục Tổ chức cán bộ về việc thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW về tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân; Hướng dẫn số 695/HD-X02-P2 ngày 16/3/2023 của Cục Đào tạo về tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân; Công văn số 2544/X02-P2 ngày 20/7/2023 của Cục Đào tạo về việc phê duyệt điểm trúng tuyển tuyển sinh tuyển mới đào tạo văn bằng 2 (Phương thức 2) đợt thi tháng 6/2023;

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học CSND thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên (Phương thức 2) - đợt tuyển sinh tháng 6/2023 như sau:

 

TT

Tuyển sinh đào tạo

Ngành

Chỉ tiêu

Điểm

trúng tuyển

1

Văn bằng 2 chính quy tuyển mới

Nghiệp vụ Cảnh sát

(7860100)

Nam: 98

10.00 điểm

Nữ: 0

 

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học CSND trân trọng thông báo./.

Tin liên quan
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 18041
  • Tuần: 64608
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200