Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Thông báo điểm trúng tuyển tuyển sinh đào tạo cán bộ CAND năm học 2023-2024

Ngày đăng: 01.04.2024

Căn cứ Quyết định số 3804/QĐ-BCA ngày 01/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CAND năm học 2023 - 2024; căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân; căn cứ Hướng dẫn 05/HD-BCA ngày 24/3/2023 của Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023; căn cứ Quy chế Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học cho cán bộ Công an nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-T05 ngày 29/8/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân; căn cứ Công văn số 1057/X02-P2 ngày 28/3/2024 của Cục Đào tạo về việc phương án điểm xét tuyển các lớp đào tạo trình độ đại học tại T05 năm học 2023 - 2024;

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học năm học 2023 - 2024:

 

TT

Tuyển sinh đào tạo

Ngành/

Chuyên ngành

Chỉ tiêu

Điểm

trúng tuyển

1

Văn bằng 2 hình thức chính quy mở tại T05

Trinh sát cảnh sát

31

10.33

Quản lý hành chính về TTXH

39

10.83

2

Văn bằng 2 hình thức VLVH mở tại T05

Trinh sát cảnh sát

157

10.08

3

Văn bằng 2 hình thức chính quy mở tại T05 dành cho cán bộ Công an thành phố Cần Thơ

Trinh sát cảnh sát

100

11.33

4

Văn bằng 2 hình thức chính quy mở tại T05 dành cho cán bộ Công an tỉnh Hậu Giang

Quản lý hành chính về TTXH

100

10.33

5

Văn bằng 2 hình thức VLVH mở tại T05 dành cho cán bộ Công an TP.HCM

Quản lý hành chính về TTXH

120

10.08

6

Văn bằng 2 hình thức VLVH mở tại Công an tỉnh Lâm Đồng dành cho cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng

Trinh sát cảnh sát

170

10.08

7

Vừa làm vừa học mở tại T05

Trinh sát cảnh sát

70

17.25

8

Vừa làm vừa học mở tại T05 dành cho cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai

Trinh sát cảnh sát

80

20.50

9

Liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học hình thức chính quy mở tại T05

Quản lý hành chính về TTXH

200

16.25

10

Liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học hình thức VLVH mở tại T05

Trinh sát cảnh sát

70

15.00

11

Liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học hình thức VLVH mở tại K02

Quản lý hành chính về TTXH

120

15.00

 
* Công thức tính điểm xét tuyển:

- Đối với tuyển sinh đào tạo trình độ đại học cho cán bộ đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm học 2023 - 2024:

ĐXT= M1 + M2 + ĐƯT x 2/3, trong đó:

+ ĐXT: Điểm xét tuyển;

+ Ml, M2: Điểm 02 môn thi (Môn 1 và Môn 2);

+ ĐƯT: Điểm ưu tiên.

Trường hợp thí sinh đạt tổng điểm của 02 môn thi từ 15 điểm trở lên, thì điểm ưu tiên của thí sinh được xác định như sau:

ĐƯT = [(20 - tổng điểm đạt được)/5] x (Mức điểm ưu tiên quy định tại khoản 1, 2 Điều 7, Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ GD&ĐT).

- Đối với tuyển sinh đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học; tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ cao đẳng, trung cấp với trình độ đại học năm học 2023 - 2024:

ĐXT= M1 + M2 + M3 + ĐƯT trong đó:

+ ĐXT: Điểm xét tuyển;

+ Ml, M2, M3: Điểm 02 môn thi (Môn 1, Môn 2 và Môn 3);

+ ĐƯT: Điểm ưu tiên.

Trường hợp thí sinh đạt tổng điểm 3 môn thi từ 22.5 trở lên được xác định theo công thức sau:

ĐƯT = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7.5] × (Mức điểm ưu tiên quy định tại khoản 1, 2 Điều 7, Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ GD&ĐT).

Các đối tượng ưu tiên thực hiện theo quy định về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh tại Điều 7 Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp. Như vậy, cán bộ CAND dự thi kỳ thi tuyển sinh đào tạo cán bộ CAND năm 2023 không được cộng điểm ưu tiên khu vực.

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trân trọng thông báo./.

 

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 75
  • Tuần: 749
  • Tháng: 1332
  • Tổng: 1100200