Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2023 - 2024

Ngày đăng: 20.02.2024

Căn cứ Quyết định số 3804/QĐ-BCA ngày 01/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CAND năm học 2023 - 2024; căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân; căn cứ Hướng dẫn 05/HD-BCA ngày 24/3/2023 của Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023; căn cứ Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1789/QĐ-T05 ngày 22/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học CSND); căn cứ Công văn số 368/X02-P2 ngày 05/02/2024 của Cục Đào tạo về việc duyệt kết quả tuyển sinh thạc sĩ tại T05 theo chỉ tiêu năm học 2023 - 2024;

 

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học CSND thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2023 - 2024: 10.00 điểm (ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm).

 

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học CSND trân trọng thông báo./.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 73
  • Tuần: 747
  • Tháng: 1330
  • Tổng: 1100200