Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Thông báo Điểm trúng tuyển hệ Vừa làm vừa học và Văn bằng 2 năm 2022

Ngày đăng: 20.12.2022

Căn cứ Quyết định số 3129/QĐ-BCA ngày 09/05/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các học viện, trường CAND năm học 2022 - 2023; căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân; căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-BCA ngày 04/4/2022 của Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2022; căn cứ Thông báo số 1739/TB-T05 ngày 06/6/2022 của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân về việc tổ chức tuyển sinh năm học 2022 - 2023; căn cứ Công văn số 4707/X02-P2 ngày 20/12/2022 của Cục Đào tạo về việc phương án điểm xét tuyển các lớp Đại học VLVH, văn bằng 2 mở tại T05 năm học 2022-2023;

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học CSND thông báo điểm trúng tuyển Đại học CSND năm 2022 đối với các lớp đã được duyệt phương án điểm, cụ thể như sau:

 

TT

Tuyển sinh đào tạo

Ngành/

Chuyên ngành

Chỉ tiêu

Điểm

trúng tuyển

1

Vừa làm vừa học mở tại T05

Nghiệp vụ Cảnh sát

250

16.50

2

Vừa làm vừa học mở tại C10

THAHS&HTTP

120

21.50

3

Vừa làm vừa học mở tại T05 cho dành cho cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai

Điều tra hình sự

120

18.50

(Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 16.00)

4

Văn bằng 2 hình thức chính quy mở tại T05

Điều tra hình sự

600

10.17

5

Văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại T05

Trinh sát cảnh sát

300

13.08

6

Văn bằng 2 hình thức chính quy mở tại T05 dành cho cán bộ Công an tỉnh Cà Mau

Điều tra hình sự

100

10.08

7

Văn bằng 2 hình thức chính quy mở tại T05 dành cho cán bộ Công an tỉnh Bình Định

Điều tra hình sự

100

10.75

8

Văn bằng 2 hình thức chính quy mở tại T05 dành cho cán bộ Công an tỉnh An Giang

Điều tra hình sự

100

10.17

9

Văn bằng 2 hình thức chính quy mở tại T05 dành cho cán bộ Công an tỉnh Bạc Liêu

Điều tra hình sự

100

11.67

10

Văn bằng 2 hình thức chính quy mở tại T05 dành cho cán bộ Công an Thành phố Cần Thơ

Điều tra hình sự

100

10.00

11

Văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại T05 dành cho cán bộ Công an tỉnh Đồng Tháp

Điều tra hình sự

120

11.17

12

Văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại T05 dành cho cán bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Điều tra hình sự

120

12.83

13

Văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Công an tỉnh Đắk Nông

Điều tra hình sự

120

11.75

14

Văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Công an tỉnh Kiên Giang

Điều tra hình sự

100

12.00

 

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học CSND trân trọng thông báo./.

Tin liên quan
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 5
  • Tuần: 102
  • Tháng: 2493
  • Tổng: 1100200