Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Tạm hoãn học tập đối với các lớp đào tạo hình thức vừa làm vừa học

Ngày đăng: 06.05.2021

Ngày 04/5/2021 Trường Đại học CSND có thông báo số 900/TB-T05 về việc hoãn học tập đối với các khóa Nghiên cứu sinh, Cao học, Vừa làm vừa học, Bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ Công an mở tại T05 và các lớp mở tại Công an TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, hiện nay trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên cả nước, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Trường Đại học CSND thông báo đến Công an các đơn vị địa phương, các đơn vị trong Trường và học viên hệ vừa làm vừa học cụ thể như sau:

- Tạm dừng tổ chức giảng dạy, học tập, thi từ 16h ngày 07/05/2021 đối với các lớp hình thức vừa làm vừa học mở tại Công an các đơn vị, địa phương và 02 lớp LT8T-T05 học tại CS3 của trường (TP Cần Thơ).

- Thời gian tiếp tục học tập, thi Nhà trường sẽ thông báo sau, trong thời gian nghỉ học, học viên thực hiện nhiệm vụ tại Công an các đơn vị, địa phương.

Trường Đại học CSND thông báo để Công an các đơn vị, địa phương, các đơn vị trong trường và học viên các lớp biết, phối hợp thực hiện./.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 5943
  • Tuần: 5943
  • Tháng: 100001
  • Tổng: 1100201