Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

60 năm lực lượng csnd
Tháng Gia đình
Lịch thi cấp chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản tại Trường Đại học CSND

Ngày đăng: 05.09.2022

      Ngày 07/09/2022, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức thi cấp chứng chỉ Công nghệ Thông tin cơ bản cho học viên tại Trường Đại học Cảnh sát Nhân dânTrung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch cụ thể như sau:

         - Thời gian:

+ Ca 1: 16h30 -18h30: Phòng 01, Phòng 02

+ Ca 2: 18h45 – 20h45: Phòng 03, phòng 04

- Địa điểm: Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân - Số 36 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Đề nghị các học viên có mặt đầy đủ và trước thời gian thi 15’ để làm thủ tục dự thi.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 18
  • Tuần: 304
  • Tháng: 18
  • Tổng: 1100200