Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

60 năm lực lượng csnd
Tháng Gia đình
Lịch thi cấp chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản tại T05

Ngày đăng: 20.04.2022

      Ngày 24/04/2022, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức thi cấp chứng chỉ Công nghệ Thông tin cơ bản cho cán bộ chiến sĩ Công an Thành phố Hồ Chí Minh tại trường Đại học cảnh sát nhân dân. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch cụ thể như sau:

- Thời gian:

+ Ca 1: 07h30 – 09h30 ngày 24/04/2022

+ Ca 2: 09h45 – 11h45 ngày 24/04/2022.

- Địa điểm: Hội trường phòng máy D211- Trụ sở chính Trường Đại học Cảnh sát nhân dân – Số 36 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Đề nghị các học viên có mặt đầy đủ và trước thời gian thi 15’ để làm thủ tục dự thi.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 94
  • Tuần: 188
  • Tháng: 1464
  • Tổng: 1100200