Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Kết quả xét tuyển theo phương thức 1 tuyển sinh đào tạo VB2 tuyển mới năm 2022

Ngày đăng: 24.11.2022

Căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân; Hướng dẫn số 07/HD-BCA ngày 04/4/2022 của Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2022; Công văn số 11318/X01-P2 ngày 03/8/2022 của Cục Tổ chức cán bộ về việc thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW về tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân; Hướng dẫn số 2915/HD-X02-P2 ngày 12/9/2022 của Cục Đào tạo về tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân; Công văn số 17903/X01-P2 ngày 22/11/2022 của Cục Tổ chức cán bộ về việc thông báo ý kiến của đồng chí Bộ trưởng, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo kết quả xét tuyển phương thức 1 tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2022 như sau:

- Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

+ Số thí sinh dự tuyển:      08 (gồm: 05 nam; 03 nữ);

+ Số thí sinh trúng tuyển: 08 (gồm: 05 nam; 03 nữ).

- Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 7.0 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên).

+ Số thí sinh dự tuyển:      02 (gồm: 01 nam; 01 nữ);

+ Số thí sinh trúng tuyển: 02 (gồm: 01 nam; 01 nữ).

Trên đây là kết quả xét tuyển theo phương thức 1 tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2022. Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo để Công an các đơn vị, địa phương và thí sinh được biết./.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 9
  • Tuần: 199
  • Tháng: 9
  • Tổng: 1100200