Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

60 năm lực lượng csnd
Tháng Gia đình
Kết quả xét tuyển theo Phương thức 1, 2 tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới năm 2022

Ngày đăng: 08.07.2022

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-BCA ngày 17/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường Công an nhân dân năm 2022; Quyết định số 3129/QĐ-BCA ngày 09/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các học viện, trường Công an nhân dân năm học 2022 - 2023; Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân; Hướng dẫn số 07/HD-BCA ngày 04/4/2022 của Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2022, Căn cứ Công văn số 2032/X02-P2 ngày 07/7/2022 của Cục Đào tạo về việc phê duyệt kết quả xét tuyển theo Phương thức 1, Phương thức 2 tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới năm 2022.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo kết quả xét tuyển theo Phương thức 1, Phương thức 2 tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới năm 2022 như sau:

1. Phương thức 1:

a. Đối với nam: Không có thí sinh trúng tuyển do không có hồ sơ đăng ký.

b. Đối với nữ:

- Địa bàn 6: Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chung, thí sinh đăng ký dự tuyển đáp ứng các điều kiện:

+ Thí sinh đoạt giải ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Văn học.

+ Tốt nghiệp THPT năm 2022.

- Các địa bàn còn lại: Không có thí sinh trúng tuyển do không có hồ sơ đăng ký.

2. Phương thức 2:

a. Đối với nam:

- Địa bàn 5: Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chung, thí sinh đăng ký dự tuyển đáp ứng các điều kiện:

+ Thí sinh có chứng chỉ IELTS (Academic) đạt 8.0.

+ Xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi, trong đó, điểm tổng kết môn ngoại ngữ từng năm đạt từ 8.5 điểm trở lên.

+ Tốt nghiệp THPT đến thời điểm nhập học.

- Các địa bàn còn lại: Không có thí sinh trúng tuyển do không có hồ sơ đăng ký.

b. Đối với nữ: Không có thí sinh trúng tuyển do không có hồ sơ đăng ký.

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học CSND trân trọng thông báo./.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 63
  • Tuần: 536
  • Tháng: 63
  • Tổng: 1100200