Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Kết quả xét tuyển Phương thức 1, Phương thức 2 tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương năm 2024

Ngày đăng: 05.07.2024

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân; Hướng dẫn số 05/HD-BCA-X02 ngày 26/3/2024 của Bộ Công an hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2024; Kế hoạch số 998/KH-T05 ngày 29/3/2024 của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân về việc tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương năm 2024; Căn cứ Công văn số 2641/X02-P2 ngày 28/6/2024 của Cục Đào tạo về việc phê duyệt kết quả xét tuyển theo Phương thức 1, Phương thức 2 của T05 năm 2024;

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo kết quả xét tuyển theo Phương thức 1, Phương thức 2 tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương năm 2024 như sau:

1. Phương thức 1:

Không có thí sinh trúng tuyển do không có hồ sơ đăng ký.

Căn cứ Mục 3.2.10.2 Hướng dẫn 05/HD-BCA-X02 ngày 26/3/2024 về xét tuyển đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức 1: “Trường hợp tuyển không đủ chỉ tiêu thì chỉ tiêu chưa tuyển đủ sẽ được chuyển sang chỉ tiêu xét tuyển theo Phương thức 2 (nếu trường có xét tuyển theo Phương thức 2)”.

2. Phương thức 2:

Vùng

tuyển sinh

Tổng chỉ tiêu PT2

(Sau điều chỉnh)

Chỉ tiêu

theo PT2

Số thí sinh trúng tuyển theo PT2

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Vùng 4

16

14

2

0

1

Vùng 5

12

10

2

1

1

Vùng 6

26

24

2

3

1

Vùng 7

26

24

2

2

0

Vùng 8

4

4

0

0

0

Tổng cộng

84

76

8

6

3

 

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Cảnh sát nhân dân gửi thông báo và danh sách thí sinh trúng tuyển về Công an các đơn vị, địa phương có thí sinh trúng tuyển. Đề nghị Công an các đơn vị, địa phương có thí sinh trúng tuyển thông báo cho thí sinh biết và thực hiện các thủ tục như sau:

- Đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trúng tuyển là nguyện vọng 1 trên Cổng dịch vụ tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

-  Nộp lệ phí nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến và xác nhận nhập học trên Cổng dịch vụ tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo đến Công an đơn vị, địa phương và thí sinh biết, phối hợp thực hiện./.

Tin liên quan
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 17626
  • Tuần: 64193
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200